Het antwoord 'bevat geen enkele budgettaire garantie en blijft beperkt tot een intentieverklaring', zeggen de vakbonden in een persbericht. 'Dat engagement is onvoldoende en stuurt geen enkel positief signaal naar de spoormedewerkers.'

De spoorvakbonden hadden initieel een stakingsaanzegging ingediend voor 18 oktober, maar ze vervroegden die naar 5 oktober om zo druk uit te oefenen op de begrotingsbesprekingen van de federale regering. De bonden eisen dat tegenover de ambities voor het spoor ook de nodige middelen staan voor het personeel.

Koen De Mey, voorzitter van ACV-Transcom, had de brief van de regering in een eerste reactie al een 'beleefdheidsantwoord' genoemd. 'Er staan geen budgettaire garanties in, en dat was nochtans onze vraag', zei de vakbondsman.

NMBS: drie kwart van de treinen rijdt niet

Er zullen tijdens de staking wel treinen rijden, want er geldt een minimale dienstverlening bij stakingen op het spoor. De spoorwegmaatschappij NMBS heeft op basis van het aantal personeelsleden dat niet deelneemt aan de staking, een alternatieve treindienst uitgewerkt. Reizigers zullen de details daarvan vanaf dinsdagochtend kunnen raadplegen. De staking bij het spoorpersoneel start dinsdagavond om 22 uur. Vanaf donderdagochtend is de normale dienstregeling weer van kracht.

Een kwart van de treinen zal rijden, maar de situatie zal niet in het hele land gelijk zijn. Van de IC-treinen tussen de grote steden zal twee op vijf rijden, zegt de NMBS. Bij de L-treinen en de S-treinen is dat een op de vier. De piekuurtreinen vallen quasi allemaal weg.

In Namen en Luxemburg zijn er niet voldoende werkwilligen in de seinhuizen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Daar zullen geen treinen rijden. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen, waarschuwt de NMBS.

Bij de vorige spoorstaking, op 31 mei reed ook een kwart van de treinen. Toen kon in de provincies Luxemburg, Namen en Luik geen enkele trein rijden.

Het antwoord 'bevat geen enkele budgettaire garantie en blijft beperkt tot een intentieverklaring', zeggen de vakbonden in een persbericht. 'Dat engagement is onvoldoende en stuurt geen enkel positief signaal naar de spoormedewerkers.' De spoorvakbonden hadden initieel een stakingsaanzegging ingediend voor 18 oktober, maar ze vervroegden die naar 5 oktober om zo druk uit te oefenen op de begrotingsbesprekingen van de federale regering. De bonden eisen dat tegenover de ambities voor het spoor ook de nodige middelen staan voor het personeel. Koen De Mey, voorzitter van ACV-Transcom, had de brief van de regering in een eerste reactie al een 'beleefdheidsantwoord' genoemd. 'Er staan geen budgettaire garanties in, en dat was nochtans onze vraag', zei de vakbondsman. Er zullen tijdens de staking wel treinen rijden, want er geldt een minimale dienstverlening bij stakingen op het spoor. De spoorwegmaatschappij NMBS heeft op basis van het aantal personeelsleden dat niet deelneemt aan de staking, een alternatieve treindienst uitgewerkt. Reizigers zullen de details daarvan vanaf dinsdagochtend kunnen raadplegen. De staking bij het spoorpersoneel start dinsdagavond om 22 uur. Vanaf donderdagochtend is de normale dienstregeling weer van kracht. Een kwart van de treinen zal rijden, maar de situatie zal niet in het hele land gelijk zijn. Van de IC-treinen tussen de grote steden zal twee op vijf rijden, zegt de NMBS. Bij de L-treinen en de S-treinen is dat een op de vier. De piekuurtreinen vallen quasi allemaal weg. In Namen en Luxemburg zijn er niet voldoende werkwilligen in de seinhuizen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Daar zullen geen treinen rijden. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen, waarschuwt de NMBS. Bij de vorige spoorstaking, op 31 mei reed ook een kwart van de treinen. Toen kon in de provincies Luxemburg, Namen en Luik geen enkele trein rijden.