'Het gemeenschappelijk front van de spoorbonden heeft beslist om druk uit te oefenen op de regering', aldus de bonden in een persbericht. 'De begrotingen worden nu beslist, met daarin de begroting voor het spoor voor de komende 10 jaar.'

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de spoorwegen had aanvankelijk een stakingsaanzegging ingediend voor 18 oktober. ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor dreigen met een 24 urenstaking omdat ze bijvoorbeeld voldoende middelen willen voor aanwervingen. Ze wezen onder meer op de vele geannuleerde treinen door een personeelstekort. Voor hen is het nu tijd om de alarmbel te luiden, zodat dringend maatregelen genomen worden om de achteruitgang van de werkomstandigheden te stoppen.

De vakbonden zeggen niet tegen ambities voor het spoor te zijn, "maar met personeel in goede werkomstandigheden en een goede work-lifebalance", zo staat in een vakbondspamflet. 'We willen de reiziger een kwaliteitsvolle dienst aanbieden, maar hiervoor zijn er middelen nodig.'

De bonden wijzen er onder meer op dat de werknemers door personeelstekorten hun vrije dagen vaak niet kunnen opnemen, en dat de loonbarema's sinds 2008 niet meer zijn aangepast. 'De huidige crisis treft ook ons, zoals alle burgers. Ook wij moeten onze rekeningen betalen.'

Volgens de bonden ligt de bal nu in het kamp van de regering. Zonder concreet antwoord, wordt er dus gestaakt bij het spoor van 4 oktober om 22 uur tot 5 oktober 22 uur. Bij spoorstakingen geldt al enkele jaren de minimale dienstverlening.

De federale regering start zaterdag aan het begrotingsconclaaf, slechts vier dagen voor een mogelijke staking. De kans lijkt dan ook klein dat de regering voor 5 oktober de vakbonden een antwoord kan geven. De vakbonden zeiden vorige week zelf al niet optimistisch te zijn om voor de 18e oktober een antwoord te krijgen.

HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, bevestigt maandag dat het een stakingsaanzegging heeft ontvangen. 'De vakbonden wijzen erin op de noodzaak dat de regering voldoende financiële middelen voorziet voor de Belgische spoorwegen", aldus HR Rail-woordvoerster Lieve Claeys. "Intussen wordt binnen de spoorbedrijven het sociaal overleg gewoon voortgezet.'

De procedure van de minimale dienstverlening bij spoorstakingen, die eind 2017 werd ingevoerd, voorziet onder meer in een verzoeningsvergadering om te proberen de staking alsnog af te wenden. Als die geen resultaat oplevert, moeten de werknemers van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel laten weten of ze op de stakingsdag zullen werken of niet. Afhankelijk van het aantal werkwilligen, wordt dan bepaald hoeveel en welke treinen er kunnen rijden.

'Het gemeenschappelijk front van de spoorbonden heeft beslist om druk uit te oefenen op de regering', aldus de bonden in een persbericht. 'De begrotingen worden nu beslist, met daarin de begroting voor het spoor voor de komende 10 jaar.'Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de spoorwegen had aanvankelijk een stakingsaanzegging ingediend voor 18 oktober. ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor dreigen met een 24 urenstaking omdat ze bijvoorbeeld voldoende middelen willen voor aanwervingen. Ze wezen onder meer op de vele geannuleerde treinen door een personeelstekort. Voor hen is het nu tijd om de alarmbel te luiden, zodat dringend maatregelen genomen worden om de achteruitgang van de werkomstandigheden te stoppen. De vakbonden zeggen niet tegen ambities voor het spoor te zijn, "maar met personeel in goede werkomstandigheden en een goede work-lifebalance", zo staat in een vakbondspamflet. 'We willen de reiziger een kwaliteitsvolle dienst aanbieden, maar hiervoor zijn er middelen nodig.' De bonden wijzen er onder meer op dat de werknemers door personeelstekorten hun vrije dagen vaak niet kunnen opnemen, en dat de loonbarema's sinds 2008 niet meer zijn aangepast. 'De huidige crisis treft ook ons, zoals alle burgers. Ook wij moeten onze rekeningen betalen.' Volgens de bonden ligt de bal nu in het kamp van de regering. Zonder concreet antwoord, wordt er dus gestaakt bij het spoor van 4 oktober om 22 uur tot 5 oktober 22 uur. Bij spoorstakingen geldt al enkele jaren de minimale dienstverlening.De federale regering start zaterdag aan het begrotingsconclaaf, slechts vier dagen voor een mogelijke staking. De kans lijkt dan ook klein dat de regering voor 5 oktober de vakbonden een antwoord kan geven. De vakbonden zeiden vorige week zelf al niet optimistisch te zijn om voor de 18e oktober een antwoord te krijgen. HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, bevestigt maandag dat het een stakingsaanzegging heeft ontvangen. 'De vakbonden wijzen erin op de noodzaak dat de regering voldoende financiële middelen voorziet voor de Belgische spoorwegen", aldus HR Rail-woordvoerster Lieve Claeys. "Intussen wordt binnen de spoorbedrijven het sociaal overleg gewoon voortgezet.'De procedure van de minimale dienstverlening bij spoorstakingen, die eind 2017 werd ingevoerd, voorziet onder meer in een verzoeningsvergadering om te proberen de staking alsnog af te wenden. Als die geen resultaat oplevert, moeten de werknemers van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel laten weten of ze op de stakingsdag zullen werken of niet. Afhankelijk van het aantal werkwilligen, wordt dan bepaald hoeveel en welke treinen er kunnen rijden.