De fabriek moet de Chinese epichloorhydrinemarkt gaan bedienen. Die vertegenwoordigt nu al 29 procent van de wereldmarkt en blijft groeien, aldus een persbericht van Solvay.

Epichloorhydrine is een essentiële grondstof voor de productie van epoxyharsen. Die worden dan weer gebruikt voor beschermingslagen tegen corrosie en in industriële sectoren zoals elektronica, auto- en vliegtuigindustrie of windenergie.

De chemiegroep heeft al bouwgrond gereserveerd en ondertekende een intentieverklaring met SP Chemicals Taixing over de levering van grondstoffen voor de fabriek. Die zal in een eerste fase een jaarcapaciteit hebben van 100.000 ton.

De fabriek moet de Chinese epichloorhydrinemarkt gaan bedienen. Die vertegenwoordigt nu al 29 procent van de wereldmarkt en blijft groeien, aldus een persbericht van Solvay.Epichloorhydrine is een essentiële grondstof voor de productie van epoxyharsen. Die worden dan weer gebruikt voor beschermingslagen tegen corrosie en in industriële sectoren zoals elektronica, auto- en vliegtuigindustrie of windenergie. De chemiegroep heeft al bouwgrond gereserveerd en ondertekende een intentieverklaring met SP Chemicals Taixing over de levering van grondstoffen voor de fabriek. Die zal in een eerste fase een jaarcapaciteit hebben van 100.000 ton.