De sociale partners kwamen tot een vergelijk over de besteding van de resterende 1,6 miljoen euro uit de zogenaamde welvaartsenveloppe. Bij het interprofessioneel akkoord 2017-2018 van begin 2017 was beslist om dat geld later een bestemming te geven, meldt ACV. De sociale partners beslisten om voor het ouderschapsverlof en het zorgkrediet (in het kader van het tijdskrediet) de invulling van de notie 'kind met een handicap' te verruimen. "Voor kinderen met een beperking is het mogelijk het verlof op te nemen tot de leeftijd van 21 jaar (in plaats van 12 jaar bij ouderschapsverlof en 8 jaar bij tijdskrediet). Tot nu toe werden enkel ernstige lichamelijke beperkingen in aanmerking genomen. Voortaan zullen ook de participatie en zelfredzaamheid van het kind en de familiale belasting bekeken worden. Dit betekent heel concreet dat meer ouders uitgebreidere rechten zullen krijgen", aldus de christelijke vakbond. De sociale partners kwamen nog twee andere maatregelen rond tijdskrediet of thematische verloven overeen. Allereerst een verhoging met 14 procent van de uitkering voor alleenstaande ouders die tijdskrediet met motief of ouderschapsverlof nemen. "De netto-uitkering komt zo boven de armoedegrens te liggen", bemerkt de socialistische ABVV. Tot slot beslisten de sociale partners de leeftijdsdiscriminatie voor 50-plussers weg te werken bij de thematische verloven voor alleenstaanden met zorg voor kinderen, aldus het ACV. De bonden vragen aan de regering de akkoorden zo snel mogelijk uit te voeren. (Belga)

De sociale partners kwamen tot een vergelijk over de besteding van de resterende 1,6 miljoen euro uit de zogenaamde welvaartsenveloppe. Bij het interprofessioneel akkoord 2017-2018 van begin 2017 was beslist om dat geld later een bestemming te geven, meldt ACV. De sociale partners beslisten om voor het ouderschapsverlof en het zorgkrediet (in het kader van het tijdskrediet) de invulling van de notie 'kind met een handicap' te verruimen. "Voor kinderen met een beperking is het mogelijk het verlof op te nemen tot de leeftijd van 21 jaar (in plaats van 12 jaar bij ouderschapsverlof en 8 jaar bij tijdskrediet). Tot nu toe werden enkel ernstige lichamelijke beperkingen in aanmerking genomen. Voortaan zullen ook de participatie en zelfredzaamheid van het kind en de familiale belasting bekeken worden. Dit betekent heel concreet dat meer ouders uitgebreidere rechten zullen krijgen", aldus de christelijke vakbond. De sociale partners kwamen nog twee andere maatregelen rond tijdskrediet of thematische verloven overeen. Allereerst een verhoging met 14 procent van de uitkering voor alleenstaande ouders die tijdskrediet met motief of ouderschapsverlof nemen. "De netto-uitkering komt zo boven de armoedegrens te liggen", bemerkt de socialistische ABVV. Tot slot beslisten de sociale partners de leeftijdsdiscriminatie voor 50-plussers weg te werken bij de thematische verloven voor alleenstaanden met zorg voor kinderen, aldus het ACV. De bonden vragen aan de regering de akkoorden zo snel mogelijk uit te voeren. (Belga)