De solidariteitsbijdrage werd begin jaren negentig ingevoerd door toenmalig premier Jean-Luc Dehaene. Het was een crisisbelasting om de Maastricht-norm te helpen halen. Op de lagere pensioenen werd de bijdrage al afgeschaft. Vandaag telt de bijdrage nog voor alleenstaanden die bruto meer dan 2.358,33 euro en gezinnen die bruto meer dan 2.726,53 euro pensioen (wettelijk en aanvullend) ontvangen. De inhouding stijgt geleidelijk tot 2 procent. In hun advies geven de sociale partners aan dat de voorgestelde maatregel 84 miljoen euro minderontvangsten heeft. "De sociale partners wijzen erop dat de solidariteitsbijdrage in 1994 ingevoerd werd wegens de ongelijke inkomensverdeling tussen gepensioneerden onderling en met de bedoeling om (intragenerationele) solidariteit tussen gepensioneerden te organiseren. Deze aanleiding en doelstelling lijkt vandaag nog steeds actueel", klinkt het. "Gelet hierop, en binnen de huidige budgettaire context, zijn de sociale partners dan ook geen voorstander van de voorgestelde maatregel." ACV en ABVV hadden de plannen van Bacquelaine eerder al "problematisch" genoemd. Met de bijdrage op de hogere pensioenen worden immers normaal de laagste pensioenen opgetrokken. Door de solidariteitsbijdrage te verlagen, zo argumenteren de bonden, wordt nu bezuinigd op de laagste pensioenen om de grootste te verhogen. Met andere woorden: de factuur zal volgens ACV en ABVV worden doorgeschoven naar de armste gepensioneerden. (Belga)

De solidariteitsbijdrage werd begin jaren negentig ingevoerd door toenmalig premier Jean-Luc Dehaene. Het was een crisisbelasting om de Maastricht-norm te helpen halen. Op de lagere pensioenen werd de bijdrage al afgeschaft. Vandaag telt de bijdrage nog voor alleenstaanden die bruto meer dan 2.358,33 euro en gezinnen die bruto meer dan 2.726,53 euro pensioen (wettelijk en aanvullend) ontvangen. De inhouding stijgt geleidelijk tot 2 procent. In hun advies geven de sociale partners aan dat de voorgestelde maatregel 84 miljoen euro minderontvangsten heeft. "De sociale partners wijzen erop dat de solidariteitsbijdrage in 1994 ingevoerd werd wegens de ongelijke inkomensverdeling tussen gepensioneerden onderling en met de bedoeling om (intragenerationele) solidariteit tussen gepensioneerden te organiseren. Deze aanleiding en doelstelling lijkt vandaag nog steeds actueel", klinkt het. "Gelet hierop, en binnen de huidige budgettaire context, zijn de sociale partners dan ook geen voorstander van de voorgestelde maatregel." ACV en ABVV hadden de plannen van Bacquelaine eerder al "problematisch" genoemd. Met de bijdrage op de hogere pensioenen worden immers normaal de laagste pensioenen opgetrokken. Door de solidariteitsbijdrage te verlagen, zo argumenteren de bonden, wordt nu bezuinigd op de laagste pensioenen om de grootste te verhogen. Met andere woorden: de factuur zal volgens ACV en ABVV worden doorgeschoven naar de armste gepensioneerden. (Belga)