Een Leuvense rechter besliste woensdagavond op eenzijdig verzoekschrift van AB InBev dat de syndicale blokkades van de brouwerijen moesten worden opgeheven. De vakbonden hebben het rechterlijk vonnis na de betekening ook effectief uitgevoerd en de toegangspoorten vrijgemaakt. Het sociaal conflict bij AB InBev sleept al twee weken aan en draait om de syndicale eis tot een verbetering van de regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. De vakbonden vragen onder meer een harmonisering van de regeling voor de arbeiders en bedienden, want deze laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het. Volgens de directie echter is de bestaande regeling waarbij arbeiders bij vermindering van de tewerkstelling recht hebben op drie jaarsalarissen bovenop de wettelijk verplichte vergoedingen, uitzonderlijke gunstig voor ons land. AB InBev legde naar eigen zeggen al verbetervoorstellen op tafel maar die zijn voor de vakbonden vooralsnog onvoldoende. Het bedrijf reageert woensdagavond tevreden op het vonnis. "De huidige deblokkering moet ervoor zorgen dat wie wil werken, terug kan werken en de rust en redelijkheid op korte termijn kan terugkeren", aldus Laure Stuyck. Bij de vakbonden was in de nacht van woensdag op donderdag niemand bereikbaar voor commentaar. De directie had de vakbonden woensdagmiddag nog aangeboden om de onderhandelingen vrijdag te hervatten op voorwaarde dat de blokkades onmiddellijk zouden worden opgeheven, wat de bonden op dat moment nog formeel weigerden. Stuyck wilde zich woensdagavond niet uitspreken over de vraag wanneer de onderhandelingen hervat zullen worden. (Belga)

Een Leuvense rechter besliste woensdagavond op eenzijdig verzoekschrift van AB InBev dat de syndicale blokkades van de brouwerijen moesten worden opgeheven. De vakbonden hebben het rechterlijk vonnis na de betekening ook effectief uitgevoerd en de toegangspoorten vrijgemaakt. Het sociaal conflict bij AB InBev sleept al twee weken aan en draait om de syndicale eis tot een verbetering van de regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. De vakbonden vragen onder meer een harmonisering van de regeling voor de arbeiders en bedienden, want deze laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het. Volgens de directie echter is de bestaande regeling waarbij arbeiders bij vermindering van de tewerkstelling recht hebben op drie jaarsalarissen bovenop de wettelijk verplichte vergoedingen, uitzonderlijke gunstig voor ons land. AB InBev legde naar eigen zeggen al verbetervoorstellen op tafel maar die zijn voor de vakbonden vooralsnog onvoldoende. Het bedrijf reageert woensdagavond tevreden op het vonnis. "De huidige deblokkering moet ervoor zorgen dat wie wil werken, terug kan werken en de rust en redelijkheid op korte termijn kan terugkeren", aldus Laure Stuyck. Bij de vakbonden was in de nacht van woensdag op donderdag niemand bereikbaar voor commentaar. De directie had de vakbonden woensdagmiddag nog aangeboden om de onderhandelingen vrijdag te hervatten op voorwaarde dat de blokkades onmiddellijk zouden worden opgeheven, wat de bonden op dat moment nog formeel weigerden. Stuyck wilde zich woensdagavond niet uitspreken over de vraag wanneer de onderhandelingen hervat zullen worden. (Belga)