Begin mei kondigde de directie aan dat ze haar verffabriek in Mechelen wil sluiten. Andere activiteiten (verkoop, technische dienstverlening en ondersteunende functies) zouden kunnen blijven. Vorige week kwamen vakbonden en directie tot een ontwerpakkoord, waarover donderdag werd gestemd.

Volgens secretaris Danny Absillis zijn van de 266 stemgerechtigden er 238 komen stemmen. 'Drie kwart van hen heeft het akkoord goedgekeurd. Een kwart van hen stemde tegen', aldus de vakbondsman. 'Het is dus ruim aanvaard. Ik denk dat we met dit resultaat tevreden kunnen zijn, gezien het grote percentage en de principes van gelijkheid die we hebben ingeschreven.'

Het akkoord omvat volgens Absillis onder meer gelijkgetrokken opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden, naar die van bedienden. Er zijn vertrekpremies van 3.200 euro per begonnen dienstjaar, met een plus van 2.700 euro per jaar boven de leeftijd van 45 jaar.

'Ook zal de verlaging van het brugpensioen worden aangevraagd, naar 56 jaar. Dit jaar is dat nog mogelijk', vervolgt de ABVV-secretaris. 'Er komt ook een pakket van outplacementsteun en opleidingen.'

Het werk zit er nog niet op. 'Zo zal er onder meer gekeken moeten worden hoe snel of traag de activiteiten zullen worden afgebouwd. Zijn er vrijwillige vertrekkers? Hoe gaat de begeleiding gebeuren? Voor alle praktische zaken zullen we nu minstens één bijzondere ondernemingsraad per week houden', klinkt het nog. Voor de niet-productiegebonden functies is er volgens de vakbondsman werkzekerheid beloofd tot minstens eind 2020.

Begin mei kondigde de directie aan dat ze haar verffabriek in Mechelen wil sluiten. Andere activiteiten (verkoop, technische dienstverlening en ondersteunende functies) zouden kunnen blijven. Vorige week kwamen vakbonden en directie tot een ontwerpakkoord, waarover donderdag werd gestemd.Volgens secretaris Danny Absillis zijn van de 266 stemgerechtigden er 238 komen stemmen. 'Drie kwart van hen heeft het akkoord goedgekeurd. Een kwart van hen stemde tegen', aldus de vakbondsman. 'Het is dus ruim aanvaard. Ik denk dat we met dit resultaat tevreden kunnen zijn, gezien het grote percentage en de principes van gelijkheid die we hebben ingeschreven.'Het akkoord omvat volgens Absillis onder meer gelijkgetrokken opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden, naar die van bedienden. Er zijn vertrekpremies van 3.200 euro per begonnen dienstjaar, met een plus van 2.700 euro per jaar boven de leeftijd van 45 jaar.'Ook zal de verlaging van het brugpensioen worden aangevraagd, naar 56 jaar. Dit jaar is dat nog mogelijk', vervolgt de ABVV-secretaris. 'Er komt ook een pakket van outplacementsteun en opleidingen.'Het werk zit er nog niet op. 'Zo zal er onder meer gekeken moeten worden hoe snel of traag de activiteiten zullen worden afgebouwd. Zijn er vrijwillige vertrekkers? Hoe gaat de begeleiding gebeuren? Voor alle praktische zaken zullen we nu minstens één bijzondere ondernemingsraad per week houden', klinkt het nog. Voor de niet-productiegebonden functies is er volgens de vakbondsman werkzekerheid beloofd tot minstens eind 2020.