"We zijn ons bewust van de extreme zwaarwichtigheid van de situatie, maar de beslissing van Caterpillar doet niets af aan het Marshall-plan, waarin de Amerikaanse groep nooit betrokken was", aldus Magnette, die ook uithaalde naar het ontbreken van industrieel beleid op Europees niveau. "Het is tijd om de koers te veranderen die Europa de voorbije jaren volgde", aldus de minister-president. Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt zei vandaag dat "nooit eerder een directie blijk gaf van een dergelijk misprijzen tegenover de werknemers". De directie van Caterpillar weigert voorlopig om publiek commentaar te geven. Volgende week wordt een afgezant verwacht van de Amerikaanse groep. Een eerste vergadering tussen directie en vakbonden zou maandag moeten plaatsvinden. (Belga)

"We zijn ons bewust van de extreme zwaarwichtigheid van de situatie, maar de beslissing van Caterpillar doet niets af aan het Marshall-plan, waarin de Amerikaanse groep nooit betrokken was", aldus Magnette, die ook uithaalde naar het ontbreken van industrieel beleid op Europees niveau. "Het is tijd om de koers te veranderen die Europa de voorbije jaren volgde", aldus de minister-president. Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt zei vandaag dat "nooit eerder een directie blijk gaf van een dergelijk misprijzen tegenover de werknemers". De directie van Caterpillar weigert voorlopig om publiek commentaar te geven. Volgende week wordt een afgezant verwacht van de Amerikaanse groep. Een eerste vergadering tussen directie en vakbonden zou maandag moeten plaatsvinden. (Belga)