Volgens VAB zijn er twee duidelijke kampen. Zij die minder rijden dan 15.000 km/jaar en zij die meer rijden. In die eerste groep zijn acht op de tien automobilisten voorstander van 'slim rekeningrijden'. Dat komt omdat zij denken iets te kunnen verdienen aan het systeem, omdat ze minder afhankelijk zijn van de auto en minder kilometers afleggen per jaar. Bij wie meer afhankelijk is van de auto, omdat bijvoorbeeld werk en school op grotere afstand liggen, groeit de tegenstand. Dat is zo in Wallonië met 61 procent tegenstanders en in landelijke gebieden met 53 procent opposanten. VAB benadrukt ook dat er zeer strikte beperkingen opgelegd worden aan 'slim rekeningrijden', waardoor het toepassingsveld "zeer klein" wordt. Bovendien is er in het woon-werkverkeer zeker nog een sterke omschakeling van auto naar fiets of openbaar vervoer mogelijk. (Belga)

Volgens VAB zijn er twee duidelijke kampen. Zij die minder rijden dan 15.000 km/jaar en zij die meer rijden. In die eerste groep zijn acht op de tien automobilisten voorstander van 'slim rekeningrijden'. Dat komt omdat zij denken iets te kunnen verdienen aan het systeem, omdat ze minder afhankelijk zijn van de auto en minder kilometers afleggen per jaar. Bij wie meer afhankelijk is van de auto, omdat bijvoorbeeld werk en school op grotere afstand liggen, groeit de tegenstand. Dat is zo in Wallonië met 61 procent tegenstanders en in landelijke gebieden met 53 procent opposanten. VAB benadrukt ook dat er zeer strikte beperkingen opgelegd worden aan 'slim rekeningrijden', waardoor het toepassingsveld "zeer klein" wordt. Bovendien is er in het woon-werkverkeer zeker nog een sterke omschakeling van auto naar fiets of openbaar vervoer mogelijk. (Belga)