Voka peilde bij 947 leden hoe ze het werk in de vakantieperiode praktisch organiseren en hoe ze tegenover de voorstellen rond flexibilisering van de arbeidstijd staan. Uit die enquête blijkt dat slechts een derde van de Vlaamse bedrijven een collectieve sluiting kent. De meerderheid van de bedrijven zonder sluitingsdag laat de personeelsleden onderling de vakantiedagen regelen (67 pct). Verder meldt de helft van de bedrijven een verschuiving te zien in de piek- en dalperiodes van de onderneming. "De traditionele kalme periodes in het bedrijf lijken te verdwijnen. De flexibilisering van de vakantieperiode is een feit", zegt Maertens. Zes op de tien bedrijven tonen zich dan ook voorstander van nieuwe maatregelen die inzetten op een flexibelere 38-urenweek, ook al vreest een derde van hen de bijkomende administratieve lasten van een dergelijke regeling. Voorstellen zoals een uitbreiding van het loopbaansparen, waarbij recupdagen kunnen opgespaard worden voor een langere verlofperiode, en het instellen van een ruilsysteem voor vakantiedagen zijn echter weinig populair met respectievelijk 20 pct en 13 pct voorstanders. "Wij vragen dan ook dat minister Peeters deze voorstellen nog eens herbekijkt en verder overlegt met de sociale partners", besluit Maertens. (Belga)

Voka peilde bij 947 leden hoe ze het werk in de vakantieperiode praktisch organiseren en hoe ze tegenover de voorstellen rond flexibilisering van de arbeidstijd staan. Uit die enquête blijkt dat slechts een derde van de Vlaamse bedrijven een collectieve sluiting kent. De meerderheid van de bedrijven zonder sluitingsdag laat de personeelsleden onderling de vakantiedagen regelen (67 pct). Verder meldt de helft van de bedrijven een verschuiving te zien in de piek- en dalperiodes van de onderneming. "De traditionele kalme periodes in het bedrijf lijken te verdwijnen. De flexibilisering van de vakantieperiode is een feit", zegt Maertens. Zes op de tien bedrijven tonen zich dan ook voorstander van nieuwe maatregelen die inzetten op een flexibelere 38-urenweek, ook al vreest een derde van hen de bijkomende administratieve lasten van een dergelijke regeling. Voorstellen zoals een uitbreiding van het loopbaansparen, waarbij recupdagen kunnen opgespaard worden voor een langere verlofperiode, en het instellen van een ruilsysteem voor vakantiedagen zijn echter weinig populair met respectievelijk 20 pct en 13 pct voorstanders. "Wij vragen dan ook dat minister Peeters deze voorstellen nog eens herbekijkt en verder overlegt met de sociale partners", besluit Maertens. (Belga)