"Op 29 maart 2019 werd op beslissing van minister van Werk, Economie en Consumenten een bemiddelingsproces opgestart tussen de directie en de vakbonden van skeyes om het sociaal overleg verder in goede banen te leiden en te proberen tot een akkoord te komen. De voornaamste vraag die van werknemerszijde overbleef voor de bemiddeling was die over arbeidsduurvermindering. De directie deed op dat vlak verschillende verregaande voorstellen (...). Ze moest echter vaststellen dat bepaalde partners niet bereid waren tot compromis", luidt het. (Belga)

"Op 29 maart 2019 werd op beslissing van minister van Werk, Economie en Consumenten een bemiddelingsproces opgestart tussen de directie en de vakbonden van skeyes om het sociaal overleg verder in goede banen te leiden en te proberen tot een akkoord te komen. De voornaamste vraag die van werknemerszijde overbleef voor de bemiddeling was die over arbeidsduurvermindering. De directie deed op dat vlak verschillende verregaande voorstellen (...). Ze moest echter vaststellen dat bepaalde partners niet bereid waren tot compromis", luidt het. (Belga)