Skeyes stuurde het merendeel van het personeel met vakantie, maar besparen op personeel is erg moeilijk, meldt de raad van bestuur in zijn jaarrekening van 2019. Want statutaire ambtenaren kunnen niet in economische of tijdelijke werkloosheid worden geplaatst wegens overmacht, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Met 104 miljoen euro overheidssteun wil skeyes de coronacrisis overleven.
...

Skeyes stuurde het merendeel van het personeel met vakantie, maar besparen op personeel is erg moeilijk, meldt de raad van bestuur in zijn jaarrekening van 2019. Want statutaire ambtenaren kunnen niet in economische of tijdelijke werkloosheid worden geplaatst wegens overmacht, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Met 104 miljoen euro overheidssteun wil skeyes de coronacrisis overleven. De coronacrisis geeft skeyes een oplawaai van jewelste. In de eerste week van augustus was het overvliegende verkeer met 56 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het luchtvaartverkeer op onze luchthavens was met 53 procent gedaald. Dat is dodelijk voor skeyes, want het bedrijf haalt 85 procent van zijn inkomsten uit heffingen op luchtvaartmaatschappijen en hun vliegbewegingen.Het bedrijf moet wel zijn taken als openbaredienstverlener blijven verzekeren. Het personeelsstatuut van het autonome overheidsbedrijf maakt de cocktail extra giftig. "De kosten zijn zeer beperkt samendrukbaar, gezien het statuut van de werknemers", waarschuwt de raad van bestuur in de jongste jaarrekening. Die schenkt uiteraard uitgebreid aandacht aan de impact van de coronacrisis. Het autonome overheidsbedrijf werkt met statutaire ambtenaren. Statutaire personeelsleden kunnen niet in economische of tijdelijke werkloosheid worden geplaatst wegens overmacht, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Dat meldt een informatiebrochure van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) over de tewerkstellingsmaatregelen rond de coronacrisis. Die personeelslasten bij skeyes zijn een kopzorg, want zij soupeerden vorig jaar 58 procent van de bedrijfsinkomsten op (zie balanscijfers). Skeyes werft bovendien weer aan sinds 2015. Dat heeft een grote impact op de bedrijfswinst. Die verschrompelde de voorbije drie jaar, naar geen 1,5 miljoen euro in 2019. De personeelskosten dikten in diezelfde periode met een zesde aan (ook door bijkomende personeelsopleidingen), terwijl er in aantallen mensen geen 7 procent bijkwam. Ook extra investeringen drukten de voorbije jaren de bedrijfswinst."We werken nu uiteraard in een systeem van verminderde bezetting", meldt de woordvoerder, Dominique Dehaene. "We hebben weliswaar ons personeel gevraagd zo veel mogelijk vakantie op te nemen. Ook historische vakantiedagen, dus in het verleden opgebouwde vakantiedagen, worden gebruikt. Op die manier hopen we dat we er komen tot het einde van het jaar. We zien bovendien dat het luchtverkeer stelselmatig weer aantrekt."Skeyes kreeg midden juli 104 miljoen euro staatssteun. Dat is het voorziene liquiditeitstekort van het bedrijf voor 2020. De federale overheid, de eigenaar van skeyes, sprong het bedrijf bij. Via Eurocontrol, de Europese koepelorganisatie van skeyes, werd 40 miljoen euro geleend. Eurocontrol leende zelf geld, en stelde dat ter beschikking van lidstaten. De Belgische staat maakte daar gebruik van.Daarnaast pompt de federale regering zelf 64 miljoen euro in het bedrijf. Daarvan moet het 20 miljoen euro terugbetalen. "Met dat geld kunnen we onze liquiditeitsproblemen oplossen, die zonder de staatssteun eind dit jaar zouden zijn opgedoken", duidt Dominique Dehaene. Skeyes had nochtans een uitstekende liquiditeits- en solvabiliteitspositie (zie balanscijfers ). Eind 2019 had skeyes 107 miljoen euro aan geldbeleggingen en liquide middelen.Skeyes werkt vandaag met een verminderde personeelsbezetting, niet enkel door de lagere trafiek, maar ook om te voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in verband met de coronapandemie. Bovendien werken zo veel mogelijk dezelfde groepjes mensen met elkaar, wat de kans op besmetting moet verkleinen.Skeyes blijft luchtverkeersleiders aanwerven. "Eind juni hadden we een examen. Voor luchtverkeersleiders is er geen aanwervingsstop. Die selectieprocedures blijven op schema." Vorig jaar begonnen negentien kandidaat-luchtverkeersleiders aan een opleiding.