ACOD Telecom-Vliegwezen bevestigt het compromisvoorstel waarnaar skeyes in zijn persbericht van vrijdagavond verwijst. Er is sprake van een arbeidsduurvermindering van 35 naar 32 uren per week voor CANAC en de toren op Brussel-Nationaal en naar 30 uur voor de luchthaven van Luik. De nachten voor CANAC en EBBR kunnen verlicht worden door slechts 8 uur te werken in plaats van 10 uur, zodat er meer rusttijd is en er een werkdrukverlichting wordt gerealiseerd. Voorts worden volgens de vakbond een nachtpremie en andere financiële voordelen voorzien ter waarde van gemiddeld 25.000 euro per verkeersleider. Het voorstel omvat ook een betere werkorganisatie op vlak van afwisseling tussen dag- en nachtdiensten, meer gelijkheid in het werkregime door de invoering van een minimumaantal nachtdiensten per maand en per jaar voor alle luchtverkeersleiders en een aangepast werkregime om medische redenen. De invoering van een tijdsregistratiesysteem moet tot slot een objectieve evaluatie van de arbeidstijd mogelijk maken, luidt het. ACOD Telecom-Vliegwezen wil een duidelijk engagement van de werkgever om maximaal te blijven aanwerven de komende jaren. Tegelijk vraagt de organisatie aan de werknemers om "een maximale inspanning te doen om het voorziene werk en de operaties te blijven uitvoeren, uiteraard met veiligheid als prioriteit". (Belga)

ACOD Telecom-Vliegwezen bevestigt het compromisvoorstel waarnaar skeyes in zijn persbericht van vrijdagavond verwijst. Er is sprake van een arbeidsduurvermindering van 35 naar 32 uren per week voor CANAC en de toren op Brussel-Nationaal en naar 30 uur voor de luchthaven van Luik. De nachten voor CANAC en EBBR kunnen verlicht worden door slechts 8 uur te werken in plaats van 10 uur, zodat er meer rusttijd is en er een werkdrukverlichting wordt gerealiseerd. Voorts worden volgens de vakbond een nachtpremie en andere financiële voordelen voorzien ter waarde van gemiddeld 25.000 euro per verkeersleider. Het voorstel omvat ook een betere werkorganisatie op vlak van afwisseling tussen dag- en nachtdiensten, meer gelijkheid in het werkregime door de invoering van een minimumaantal nachtdiensten per maand en per jaar voor alle luchtverkeersleiders en een aangepast werkregime om medische redenen. De invoering van een tijdsregistratiesysteem moet tot slot een objectieve evaluatie van de arbeidstijd mogelijk maken, luidt het. ACOD Telecom-Vliegwezen wil een duidelijk engagement van de werkgever om maximaal te blijven aanwerven de komende jaren. Tegelijk vraagt de organisatie aan de werknemers om "een maximale inspanning te doen om het voorziene werk en de operaties te blijven uitvoeren, uiteraard met veiligheid als prioriteit". (Belga)