In 2018 was het groot nieuws: een nieuw platform bracht ondernemende vrouwen met een diverse etnische achtergrond samen. #SheDIDIT wilde dat vrouwelijk talent zichtbaar maken voor het grote publiek. Daarnaast zou het die vrouwen ondersteunen en inspireren met coachingsessies en evenementen. Het initiatief ontstond uit een samenwerking tussen de vrouwenorganisatie Markant vzw, de netwerkorganisatie Muslinked en de Arteveldehogeschool Gent. "In die drie jaar is gebleken dat een groot publiek op onze werking zat te wachten", zegt projectcoördinator Lien Warmenbol. "Er zijn al heel wat instanties en mensen die coaching en begeleiding aanbieden. Toch voelen niet alle ondernemers zich daar thuis."
...

In 2018 was het groot nieuws: een nieuw platform bracht ondernemende vrouwen met een diverse etnische achtergrond samen. #SheDIDIT wilde dat vrouwelijk talent zichtbaar maken voor het grote publiek. Daarnaast zou het die vrouwen ondersteunen en inspireren met coachingsessies en evenementen. Het initiatief ontstond uit een samenwerking tussen de vrouwenorganisatie Markant vzw, de netwerkorganisatie Muslinked en de Arteveldehogeschool Gent. "In die drie jaar is gebleken dat een groot publiek op onze werking zat te wachten", zegt projectcoördinator Lien Warmenbol. "Er zijn al heel wat instanties en mensen die coaching en begeleiding aanbieden. Toch voelen niet alle ondernemers zich daar thuis." "We zijn in ons opzet geslaagd", zegt medewerkster Siham Zarkan. "Oorspronkelijk wilden we vooral inspireren en motiveren. Intussen hebben we de shift gemaakt naar een organisatie die ook persoonlijke begeleiding aanbiedt, bijvoorbeeld voor het opstellen van een businessplan. Heel veel vrouwen ondernemen op hun eigen manier vanuit hun eigen cultuur. Dat vergt soms een andere aanpak." De voorbije drie jaar hebben meer dan 1500 personen deelgenomen aan de events van het platform. Via de socialemediakanalen en de website had #SheDIDIT zelfs een bereik van meer dan 250.000 bezoekers. "Tijdens onze sessies moeten alle deelneemsters zich comfortabel voelen om over hun dromen en angsten te praten", zegt Zarkan. "Er komen dus zeker niet alleen succesverhalen naar boven. Het mooie daaraan is dat we kunnen leren van elkaars tegenslagen." Daarin schuilt de sterkte van de community, zeggen Warmenbol en Zarkan. "We focussen in groep op de individuele verhalen. Tijdens de coachingsessies zie je vrouwen groeien. Ze worden ondersteund en aangemoedigd door de anderen. En niet onbelangrijk: ze bouwen een netwerk en expertise op. Onze rol om ondernemende vrouwen samen te brengen is dus nog lang niet uitgespeeld." Ook #SheDIDIT bleef niet gespaard van de coronacrisis. Even vreesde het duo dat onlinesessies niet zouden werken. Enerzijds omdat het zo moeilijker wordt om vrijuit te praten, anderzijds omdat het informele keuvelmoment om te netwerken na de sessie verloren kon gaan. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen daar veel minder tijd voor vrijmaken. "Onze vrees bleek onterecht", zegt Warmenbol. "In de bijbehorende chatfunctie bleken onze deelnemers net veel makkelijker contacten te leggen. Ze connecteerden spontaner op sociale media." Netwerken is uitgegroeid tot een belangrijke component van het platform. Aanvankelijk schoof #SheDIDIT zeven rolmodellen naar voren. Zij moesten voor anderen het pad vrijmaken. Een van hen is Claudia Pahola Herrera Montoya, een onderneemster en docente aan de LUCA School of Arts met roots in Guatemala (zie kader 'Er is geen geheim recept'). De aanvragen die ze kreeg om te spreken op events en haar inzichten en expertise te delen, stapelden zich op. Hetzelfde overkwam Sarah Dimani, een influencer met Marokkaanse roots. Zij deelt niet alleen haar outfits online: intussen is een groot publiek bekend met haar boodschap over diversiteit, inclusiviteit en saamhorigheid.Die rolmodellen zitten in een talentpool, die de voorbije jaren flink is uitgebreid. Wie op zoek is naar een cateraar of een fotografe, vindt die snel terug op basis van hun interesses en vakgebied. De database wordt ook door media gebruikt om experts in bepaalde domeinen te contacteren. Het platform heeft een hechte partner in de Arteveldehogeschool. "Die doet praktijkgericht onderzoek, zoals naar de maatschappelijk kwetsbare jongeren of het ondernemerschap in de Afrikaanse diaspora", zegt Wamenbol. "We kunnen daar informatie uit puren of wisselen gegevens uit." De Europese subsidies die de organisatie het eerste jaar kreeg, zijn weggevallen. Vorig jaar kreeg #SheDIDIT wel overbruggingsmiddelen van de Koning Boudewijnstichting om een boek te publiceren. Dit jaar komt via die weg ook geld van een nieuwe subsidiegever. "Die privésponsor is naar het buitenland verhuisd om er een zaak op te starten", zegt Warmenbol. "Ondernemen in een onbekende omgeving ligt hem dus na aan het hart. Daarom wil hij met zijn fonds MiJoRiJa onze missie rond migratie en ondernemen ondersteunen." Het idee om met rolmodellen te werken, krijgt nu ook navolging in een jeugdwerking. "Met de steun van de stad Antwerpen werd Youthpreneurs opgericht", zegt Warmenbol. "Jongeren tussen 16 en 26 jaar die al plannen hebben om te ondernemen, kunnen zo worden geholpen om hun project voort uit te werken. Zo hebben twee zussen een videoplatform voor mensen van Afrikaanse origine opgericht. Ze vonden dat uit die groep te weinig talentvolle muzikanten doorstroomden. Tijdens de zomer richten we ook een zomerschool in, waar die jongeren kunnen mixen met nieuwkomers. Zo kunnen zij ontdekken welke mogelijkheden er zijn." "We willen die jonge meisjes en vrouwen meegeven dat ondernemen meer is dan geld verdienen", vult Zarkan aan. "De barrière om te durven starten wordt doorbroken. Ze vinden al op jonge leeftijd hun weg als ondernemers. Zo is onze cirkel rond."