In scholen over de hele wereld wordt aan de hand van de stukken van William Shakespeare slecht nieuws gebracht. De mens is zwak, verdorven, wellustig, bedrieglijk, moordzuchtig, jaloers en waanzinnig - en in zijn streven naar liefde en macht roept hij meer dan eens dood en rampspoed af. In China was Shakespeare tijdens de Culturele Revolutie van de jaren zestig en zeventig verboden, net zoals alle vormen van toneel, uitgezonderd revolutionaire stukken en opera's. Maar de voorbije decennia leeft de belangstelling voor zijn werk in dat land intens op.
...