Dat is een van de conclusies uit een studie die OGP bestelde bij de adviesbureaus Poyry Management Consulting en Cambridge Econometrics.

De studie gaat uit van drie scenario's: Shale Boom, Some Shale en No Shale. Schaliegas zou de Europese economie, gespreid over de periode 2020-2050, 1,7 tot 3,8 biljoen euro kunnen opleveren.

Daarbij zouden tegen 2035 tussen 400.000 en 800.000 banen worden gecreëerd, een aantal dat tegen 2050 zou uitkomen op 600.000 tot 1,1 miljoen. Dat kan de overheden 1,2 biljoen euro kunnen opleveren aan belastinginkomsten. Ook zou de afhankelijkheid van gasimport in 2035 dalen van 89 procent (No Shale) tot 78 of zelfs 62 procent, wat tot een betere betalingsbalans en 6 tot 14 procent lagere elektriciteitsprijzen leidt.

De onderzoekers geven wel toe dat er nog grote onzekerheid is over de volumes schaliegas die economisch winbaar zijn in Europa, en over de politieke haalbaarheid van de ontginning. In een aantal landen is die verboden. (LH)

Dat is een van de conclusies uit een studie die OGP bestelde bij de adviesbureaus Poyry Management Consulting en Cambridge Econometrics. De studie gaat uit van drie scenario's: Shale Boom, Some Shale en No Shale. Schaliegas zou de Europese economie, gespreid over de periode 2020-2050, 1,7 tot 3,8 biljoen euro kunnen opleveren.Daarbij zouden tegen 2035 tussen 400.000 en 800.000 banen worden gecreëerd, een aantal dat tegen 2050 zou uitkomen op 600.000 tot 1,1 miljoen. Dat kan de overheden 1,2 biljoen euro kunnen opleveren aan belastinginkomsten. Ook zou de afhankelijkheid van gasimport in 2035 dalen van 89 procent (No Shale) tot 78 of zelfs 62 procent, wat tot een betere betalingsbalans en 6 tot 14 procent lagere elektriciteitsprijzen leidt. De onderzoekers geven wel toe dat er nog grote onzekerheid is over de volumes schaliegas die economisch winbaar zijn in Europa, en over de politieke haalbaarheid van de ontginning. In een aantal landen is die verboden. (LH)