SAirGroup is volgens de advocaten dus, alles in aanmerking genomen, niet verantwoordelijk voor het faillissement van Sabena. Ook al kwam de Zwitserse groep haar beloftes niet na, met name een transfer van 220 miljoen euro naar Sabena, toch heeft dat niet de teloorgang van Sabena tot gevolg gehad.

"Er is geen causaal verband tussen de fout en de geleden schade. Zelfs met de 220 miljoen, zou het faillissement niet afgewend geweest zijn. In het beste geval had Sabena dan zijn levensduur iets kunnen rekken", aldus meester Céline Maaschelein.

De voorzitter van de negende kamer van het hof van beroep repliceerde daarop dat aangetoond zou moeten worden dat de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan. Maar de advocaten omzeilden de opmerking van de voorzitter en gingen voort met hun uiteenzetting.

Volgens de advocaten is het aan de eisers, de curatele van Sabena en de Belgische staat, om voor de bewijzen daarover te zorgen en is dat in dit geval niet gebeurd.

De advocaten van SAirGroup menen dat Sabena alleen verantwoordelijk is voor zijn faillissement in november 2001. Volgens hen is het zelfs de Belgische staat, de hoofdaandeelhouder, zie zich ervan af wou maken.

SAirGroup is volgens de advocaten dus, alles in aanmerking genomen, niet verantwoordelijk voor het faillissement van Sabena. Ook al kwam de Zwitserse groep haar beloftes niet na, met name een transfer van 220 miljoen euro naar Sabena, toch heeft dat niet de teloorgang van Sabena tot gevolg gehad. "Er is geen causaal verband tussen de fout en de geleden schade. Zelfs met de 220 miljoen, zou het faillissement niet afgewend geweest zijn. In het beste geval had Sabena dan zijn levensduur iets kunnen rekken", aldus meester Céline Maaschelein. De voorzitter van de negende kamer van het hof van beroep repliceerde daarop dat aangetoond zou moeten worden dat de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan. Maar de advocaten omzeilden de opmerking van de voorzitter en gingen voort met hun uiteenzetting. Volgens de advocaten is het aan de eisers, de curatele van Sabena en de Belgische staat, om voor de bewijzen daarover te zorgen en is dat in dit geval niet gebeurd. De advocaten van SAirGroup menen dat Sabena alleen verantwoordelijk is voor zijn faillissement in november 2001. Volgens hen is het zelfs de Belgische staat, de hoofdaandeelhouder, zie zich ervan af wou maken.