Gedurende de coronacrisis werden de procedures voor tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd. De controles zouden om die reden pas achteraf gebeuren, terwijl dat normaal vooraf moet. Naast hun gebruikelijke activiteiten voerden de controlediensten van de RVA daarom ook in 2021 56.670 controles uit om na te gaan of de tijdelijke werkloosheid correct werd toegekend. In 2020 waren er dat nog 26.173. Daarbij werden er 25.115 inbreuken vastgesteld, tegen 8.388 in 2020. De meeste controles gebeurden vanop afstand (40.822). Een voorbeeld van dergelijke fraude is het plaatsen van werknemers op tijdelijke werkloosheid terwijl die gewoon moeten doorwerken. Volgens de RVA werden de controles zo gericht mogelijk uitgevoerd. De RVA wijst er ook op dat hij in 2021 heeft meegewerkt aan een gerechtelijk onderzoek naar een fraudenetwerk dat via valse identiteiten probeerde om onrechtmatig uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te ontvangen. De RVA voerde overigens ook controles uit naar de corona-preventiemaatregelen, zoals social distancing of telewerk. Bijna 8.000 controles leidden daarbij tot een 2.000-tal waarschuwingen. In 153 gevallen moest een proces-verbaal opgemaakt worden. (Belga)

Gedurende de coronacrisis werden de procedures voor tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd. De controles zouden om die reden pas achteraf gebeuren, terwijl dat normaal vooraf moet. Naast hun gebruikelijke activiteiten voerden de controlediensten van de RVA daarom ook in 2021 56.670 controles uit om na te gaan of de tijdelijke werkloosheid correct werd toegekend. In 2020 waren er dat nog 26.173. Daarbij werden er 25.115 inbreuken vastgesteld, tegen 8.388 in 2020. De meeste controles gebeurden vanop afstand (40.822). Een voorbeeld van dergelijke fraude is het plaatsen van werknemers op tijdelijke werkloosheid terwijl die gewoon moeten doorwerken. Volgens de RVA werden de controles zo gericht mogelijk uitgevoerd. De RVA wijst er ook op dat hij in 2021 heeft meegewerkt aan een gerechtelijk onderzoek naar een fraudenetwerk dat via valse identiteiten probeerde om onrechtmatig uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te ontvangen. De RVA voerde overigens ook controles uit naar de corona-preventiemaatregelen, zoals social distancing of telewerk. Bijna 8.000 controles leidden daarbij tot een 2.000-tal waarschuwingen. In 153 gevallen moest een proces-verbaal opgemaakt worden. (Belga)