Zevenentwintig procent van de ontslagen werknemers zegt bereid te zijn terug te keren naar de vorige werkgevers. "Bij wie een goed contact met zijn ex-werkgever onderhield, stijgt dat percentage zelfs tot meer dan de helft (54,6 procent)", zegt Acerta. "Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om een goede 'offboarding' op poten te zetten, zeker nu mogelijk veel bedrijven de komende maanden moeilijk een aantal 'corona-ontslagen' zullen kunnen vermijden." Minder dan de helft (45 procent) van de ontslagen gaat gepaard met een "exitgesprek" tussen werkgever en werknemer, zo blijkt ook. "Kwam het ontslag er op initiatief van de werkgever, dan valt dat percentage terug tot 41 procent. Van degenen die een laatste formeel gesprek met hun werkgever kregen, had slechts de helft (51 procent) het gevoel tijdens dat gesprek feedback te kunnen geven over hoe zij hun werkgever ervaren hadden; 31 procent had de indruk dat er met die feedback ook effectief iets zou gebeuren." Het contact met medewerkers gezond houden, begint volgens Acerta bij transparantie. "Die begint nog voor de eigenlijke beslissing over mogelijke ontslagen wordt genomen", klinkt het. Volgens Magda Duerinck, manager outplacement, kunnen ex-werkgevers en ex-werknemers na een ongewild ontslag toch nog elkaars "ambassadeurs" zijn. "Uit de vragen die we krijgen, zien we dat werkgevers zich wel degelijk voorbereiden op alle scenario's en werknemers appreciëren het wanneer hun werkgever dit met hen deelt. We krijgen ook vragen van werkgevers over hoe eventuele ontslagen aan te pakken. De 'corona-ontslagen' brengen werkgevers in een heel andere ontslagsituatie dan in 'gewone' tijden. Zo is een ontslagmededeling vanop afstand nieuw voor de meeste werkgevers en dit vraagt toch wel de nodige aandachtspunten." (Belga)

Zevenentwintig procent van de ontslagen werknemers zegt bereid te zijn terug te keren naar de vorige werkgevers. "Bij wie een goed contact met zijn ex-werkgever onderhield, stijgt dat percentage zelfs tot meer dan de helft (54,6 procent)", zegt Acerta. "Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om een goede 'offboarding' op poten te zetten, zeker nu mogelijk veel bedrijven de komende maanden moeilijk een aantal 'corona-ontslagen' zullen kunnen vermijden." Minder dan de helft (45 procent) van de ontslagen gaat gepaard met een "exitgesprek" tussen werkgever en werknemer, zo blijkt ook. "Kwam het ontslag er op initiatief van de werkgever, dan valt dat percentage terug tot 41 procent. Van degenen die een laatste formeel gesprek met hun werkgever kregen, had slechts de helft (51 procent) het gevoel tijdens dat gesprek feedback te kunnen geven over hoe zij hun werkgever ervaren hadden; 31 procent had de indruk dat er met die feedback ook effectief iets zou gebeuren." Het contact met medewerkers gezond houden, begint volgens Acerta bij transparantie. "Die begint nog voor de eigenlijke beslissing over mogelijke ontslagen wordt genomen", klinkt het. Volgens Magda Duerinck, manager outplacement, kunnen ex-werkgevers en ex-werknemers na een ongewild ontslag toch nog elkaars "ambassadeurs" zijn. "Uit de vragen die we krijgen, zien we dat werkgevers zich wel degelijk voorbereiden op alle scenario's en werknemers appreciëren het wanneer hun werkgever dit met hen deelt. We krijgen ook vragen van werkgevers over hoe eventuele ontslagen aan te pakken. De 'corona-ontslagen' brengen werkgevers in een heel andere ontslagsituatie dan in 'gewone' tijden. Zo is een ontslagmededeling vanop afstand nieuw voor de meeste werkgevers en dit vraagt toch wel de nodige aandachtspunten." (Belga)