Het gaat om de meer dan 500.000 bedienden die vallen onder het paritair comité 200. Hun loon wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Dit jaar bedroeg de indexering al 3,58 procent. Ook andere loontrekkers krijgen in januari een jaarlijkse indexering. Het gaat met name om ruim 143.000 werknemers in de horeca (paritair comité 302), bijna 100.000 in de voedingsindustrie (118 en 200), meer dan 96.000 in de transportsector (140) en zowat 55.000 in de logistiek (226). Ook zij zullen bij het jaarbegin hun lonen in dezelfde grootteorde zien stijgen, al zijn er lichte verschillen in de eigenlijke berekeningen. In bepaalde sectoren gebeurt de indexering dan weer geleidelijker. Zo worden de lonen van de arbeiders in de bouwsector (paritair comité 124) elk kwartaal aangepast, terwijl die van zorgmedewerkers (330) en bedienden in de chemische sector (207) - net zoals de weddes van ambtenaren - op basis van een spilmechanisme worden geïndexeerd. De inflatie is in oktober in België gestegen tot 12,27 procent, zo maakte het statistiekbureau Stabel vrijdag nog bekend. Het gaat om het hoogste niveau sinds juni 1975. Daarmee is ook de spilindex opnieuw overschreden, zodat de uitkeringen en overheidslonen opnieuw zullen stijgen. Het gaat al om de vijfde keer op korte tijd, na december, februari, april en juli. Bovendien zou dit jaar nog een overschrijding volgen. (Belga)

Het gaat om de meer dan 500.000 bedienden die vallen onder het paritair comité 200. Hun loon wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Dit jaar bedroeg de indexering al 3,58 procent. Ook andere loontrekkers krijgen in januari een jaarlijkse indexering. Het gaat met name om ruim 143.000 werknemers in de horeca (paritair comité 302), bijna 100.000 in de voedingsindustrie (118 en 200), meer dan 96.000 in de transportsector (140) en zowat 55.000 in de logistiek (226). Ook zij zullen bij het jaarbegin hun lonen in dezelfde grootteorde zien stijgen, al zijn er lichte verschillen in de eigenlijke berekeningen. In bepaalde sectoren gebeurt de indexering dan weer geleidelijker. Zo worden de lonen van de arbeiders in de bouwsector (paritair comité 124) elk kwartaal aangepast, terwijl die van zorgmedewerkers (330) en bedienden in de chemische sector (207) - net zoals de weddes van ambtenaren - op basis van een spilmechanisme worden geïndexeerd. De inflatie is in oktober in België gestegen tot 12,27 procent, zo maakte het statistiekbureau Stabel vrijdag nog bekend. Het gaat om het hoogste niveau sinds juni 1975. Daarmee is ook de spilindex opnieuw overschreden, zodat de uitkeringen en overheidslonen opnieuw zullen stijgen. Het gaat al om de vijfde keer op korte tijd, na december, februari, april en juli. Bovendien zou dit jaar nog een overschrijding volgen. (Belga)