Zowat alle onderdelen staan in het groen. Zo daalde de werkloosheid zowel bij vrouwen (-3,9 procent) als bij mannen (-4,4 procent), en in alle gewesten, het Brussels gewest op kop (-6,8 procent). In Vlaanderen was er een daling met 4,6 procent, Wallonië zag het aantal werklozen met 2,7 procent verminderen. Ook bij de verschillende leeftijdsgroepen was er een daling, behalve in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar. Daar nam het aantal werklozen met ruim 58 procent toe tegenover september vorig jaar, maar dat is mede een gevolg van het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen, zo zegt de RVA. Die ging dit jaar van 60 naar 61 jaar. Er waren in september ten slotte 86.003 werknemers in tijdelijke werkloosheid, 11,9 procent minder dan een jaar eerder. (Belga)

Zowat alle onderdelen staan in het groen. Zo daalde de werkloosheid zowel bij vrouwen (-3,9 procent) als bij mannen (-4,4 procent), en in alle gewesten, het Brussels gewest op kop (-6,8 procent). In Vlaanderen was er een daling met 4,6 procent, Wallonië zag het aantal werklozen met 2,7 procent verminderen. Ook bij de verschillende leeftijdsgroepen was er een daling, behalve in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar. Daar nam het aantal werklozen met ruim 58 procent toe tegenover september vorig jaar, maar dat is mede een gevolg van het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen, zo zegt de RVA. Die ging dit jaar van 60 naar 61 jaar. Er waren in september ten slotte 86.003 werknemers in tijdelijke werkloosheid, 11,9 procent minder dan een jaar eerder. (Belga)