Het gaat om artikels 60 en 61, waarbij het OCMW optreedt als werkgever of samenwerkt met een derde werkgever, maar waarbij de remuneratie steeds gebeurt door het OCMW. Bij tewerkstelling in een privéonderneming wordt voorzien in een verlaging van de sociale bijdragen. De procedure bestaat sinds 2002. Dat jaar konden zo 13.056 mensen opnieuw aan de slag op de arbeidsmarkt. Dertien jaar later zijn het er 25.239, of een stijging met 93 procent. De meest spectaculaire toename - 150 pct - is voor rekening van Brussel (5.535 mensen weer aan het werk). Vlaanderen volgt met een toename van 97 procent (10.141 mensen), voor Wallonië met 69 pct (9.563 mensen). (Belga)

Het gaat om artikels 60 en 61, waarbij het OCMW optreedt als werkgever of samenwerkt met een derde werkgever, maar waarbij de remuneratie steeds gebeurt door het OCMW. Bij tewerkstelling in een privéonderneming wordt voorzien in een verlaging van de sociale bijdragen. De procedure bestaat sinds 2002. Dat jaar konden zo 13.056 mensen opnieuw aan de slag op de arbeidsmarkt. Dertien jaar later zijn het er 25.239, of een stijging met 93 procent. De meest spectaculaire toename - 150 pct - is voor rekening van Brussel (5.535 mensen weer aan het werk). Vlaanderen volgt met een toename van 97 procent (10.141 mensen), voor Wallonië met 69 pct (9.563 mensen). (Belga)