De jongerenwerkloosheid (-25 jaar) tekende met minus 21,4 procent tot 26.137 de grootste daling op. Wie naar de duur van de werkloosheid kijkt, ziet dat de daling het grootst was bij de groep die 1 tot 2 jaar zonder werk zit (-21,8 pct), gevolgd door de werkloosheid van minder dan een jaar (-21,1 pct). De langdurige werkloosheid daalt een heel pak minder (-2,4 pct). De werkzoekendengraad kwam uit op 5,8 procent, tegenover 6,9 procent in januari 2021. Het getal geeft de verhouding weer van het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking. Tegenover eind december is er wel een lichte stijging met ongeveer 4.000 werkzoekenden zonder werk. Eind januari waren er 280.364 burgers ingeschreven bij de VDAB. Twee op de drie zijn werkloze werkzoekenden, 28 procent heeft werk en 6 procent is student of heeft een ander statuut. Binnen de groep werkzoekenden zonder werk was drie kwart in bemiddeling bij VDAB, 13 procent was bezig was met een opleiding of voortraject en 12 procent was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening. (Belga)

De jongerenwerkloosheid (-25 jaar) tekende met minus 21,4 procent tot 26.137 de grootste daling op. Wie naar de duur van de werkloosheid kijkt, ziet dat de daling het grootst was bij de groep die 1 tot 2 jaar zonder werk zit (-21,8 pct), gevolgd door de werkloosheid van minder dan een jaar (-21,1 pct). De langdurige werkloosheid daalt een heel pak minder (-2,4 pct). De werkzoekendengraad kwam uit op 5,8 procent, tegenover 6,9 procent in januari 2021. Het getal geeft de verhouding weer van het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking. Tegenover eind december is er wel een lichte stijging met ongeveer 4.000 werkzoekenden zonder werk. Eind januari waren er 280.364 burgers ingeschreven bij de VDAB. Twee op de drie zijn werkloze werkzoekenden, 28 procent heeft werk en 6 procent is student of heeft een ander statuut. Binnen de groep werkzoekenden zonder werk was drie kwart in bemiddeling bij VDAB, 13 procent was bezig was met een opleiding of voortraject en 12 procent was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening. (Belga)