Het is geen toeval dat RubberGreen zich bij zijn oprichting in 2009 heeft gevestigd op de industriezone van Frameries. Op nauwelijks 200 meter bevindt zich Bridgestone Aircraft Tire Europe, de wereldleidende producent van banden voor de commerciële luchtvaartsector. Alleen al om het loopvlak van vliegtuigbanden te vernieuwen - het deel van de band dat in aanraking komt met de grond - produceert dat bedrijf jaarlijks 1000 ton afval. "Wij recupereren al het bandenafval van de fabriek van Bridgestone", zegt Olivier Prud'homme, de oprichter en CEO van RubberGreen. "Beide partijen winnen. De bandenproducent is al zijn overschotten gratis kwijt en hoeft die niet langer te verbranden. Wij hebben geen lang en duur transport nodig om het rubberafval tot in onze fabriek te krijgen." Voor vliegtuigbanden wordt heel zuiver en natuurlijk rubber gebruikt, dat zich door zijn elasticiteit beter leent voor recyclage dan de banden van personenwagens. Al recycleert RubberGreen evenzeer auto- en vrachtwagenbanden. Die verkrijgt het in België via Recytyre, het bedrijf dat afgedankte banden in ons land beheert. O...

Het is geen toeval dat RubberGreen zich bij zijn oprichting in 2009 heeft gevestigd op de industriezone van Frameries. Op nauwelijks 200 meter bevindt zich Bridgestone Aircraft Tire Europe, de wereldleidende producent van banden voor de commerciële luchtvaartsector. Alleen al om het loopvlak van vliegtuigbanden te vernieuwen - het deel van de band dat in aanraking komt met de grond - produceert dat bedrijf jaarlijks 1000 ton afval. "Wij recupereren al het bandenafval van de fabriek van Bridgestone", zegt Olivier Prud'homme, de oprichter en CEO van RubberGreen. "Beide partijen winnen. De bandenproducent is al zijn overschotten gratis kwijt en hoeft die niet langer te verbranden. Wij hebben geen lang en duur transport nodig om het rubberafval tot in onze fabriek te krijgen." Voor vliegtuigbanden wordt heel zuiver en natuurlijk rubber gebruikt, dat zich door zijn elasticiteit beter leent voor recyclage dan de banden van personenwagens. Al recycleert RubberGreen evenzeer auto- en vrachtwagenbanden. Die verkrijgt het in België via Recytyre, het bedrijf dat afgedankte banden in ons land beheert. Ook via Aliapur in Frankrijk en andere kanalen in Nederland en Duitsland komt rubber binnen. "We scheiden met een zelf ontwikkeld procedé het rubber van andere materialen", zegt Olivier Prud'homme. "De rubberresten vermalen we daarna tot kleine korrels, die we vervolgens als grondstof kunnen gebruiken." RubberGreen verwerkt jaarlijks zo'n 3000 ton rubberafval en maakt er op bestelling van klanten nieuwe elastische producten op basis van composietrubber mee, waaronder trillingsdempende matten voor spoorwegfunderingen, beschermfolie tegen onkruid in groenparken, geluidsisolatiepanelen voor gebouwen, rubbersteunen en bevestigingsmateriaal voor zonnepanelen op platte daken en bumpers voor laadkaaien en perrons. De afnemers van die producten zijn vooral spoorwegbedrijven, industriële spelers en bouwondernemingen. De recyclagespecialist gaat er prat op dat zijn duurzaam gerecycleerde producten minstens twintig jaar dezelfde prestaties leveren als traditioneel vervaardigde rubberproducten. "Onze producten zijn oneindig recycleerbaar", onderstreept Olivier Prud'homme. "Daarbovenop vermalen we al onze productieresten opnieuw, zodat we intern geen restafval hebben." Alle producten die RubberGreen fabriceert, zijn vervaardigd op basis van gerecycleerde elastomeren. Het hergebruik van die materialen als grondstof draagt bij tot de vermindering van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot. Ook het recyclageproces verbruikt weinig energie en veroorzaakt geen lucht- of waterverontreiniging. Dankzij GREEN.er, een innovatiefonds opgericht door Recytyre dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, haalde RubberGreen zopas 2,6 miljoen euro op om zijn productieactiviteiten te ondersteunen, te investeren in nieuwe technologie en de verdere expansie van het bedrijf te versnellen. Het GREEN.er-fonds ondersteunt innovatieve projecten die verband houden met de rubberindustrie, die een positief effect kunnen hebben op de werkgelegenheid en een toegevoegde waarde kunnen realiseren voor de recyclagesector en de circulaire economie. De mede-investeerders zijn onder meer de Britse investeringsgroep Treïs, die focust op bedrijven die bijdragen tot de transitie naar een duurzamer economisch en sociaal model. Ook de lokale financieringsmaatschappij IMBC doet mee. IMBC werd in 1989 opgericht op initiatief van het Waalse Gewest en richt zijn activiteiten vooral op de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen die zich onderscheiden in innovatie. RubberGreen, dat geen omzet vrijgeeft, groeit sinds zijn oprichting elk jaar met gemiddeld 50 procent. Het telt 26 medewerkers en werft dit jaar allicht nog vijf mensen aan. "Corona heeft onze groei vorig jaar nauwelijks vertraagd", zegt Olivier Prud'homme. "Alleen de verplichte sluiting van onze fabriek gedurende drie weken had een tijdelijke impact. In 2021 willen we 5000 ton rubber recycleren. De jaren daarna willen we onze productiecapaciteit gestaag vergroten, zodat we uiteindelijk 20.000 à 25.000 ton aankunnen." Daarvoor zal het bedrijf enerzijds nog efficiëntere recyclagetechnieken inzetten, die het zelf ontwikkelt met verschillende partners, waaronder de Universiteit van Twente in Nederland. "We willen aan klanten in heel Europa en in andere continenten gerecycleerde rubberproducten leveren", zegt Olivier Prud'homme. "We verkennen momenteel de Aziatische markt, aangezien het groeipotentieel daar enorm is."