In het generatiepact, afgesloten in 2005, werden de bedrijven verplicht 1,9 procent van de loonmassa te investeren in de continue vorming van hun personeel. In 2007 verduidelijkte een wet dat, als dat doel niet gehaald werd, de werkgevers in de sectoren die het minimum van 1,9 procent niet halen, een boete moeten betalen die 0,05 procent van de loonmassa bedraagt. In 2011 besliste de toenmalige minister van Werk Joëlle Milquet die wet retroactief in te voeren, vanaf 2008. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) stelden een zwarte lijst op, met daarop 66 sectoren en ondersectoren voor 2008 en 76 voor 2009. Onder meer de notarissen, begrafenisondernemers en elektriciens staan op de lijst. UCM stelt dat veel individuele bedrijven wel de doelstelling voor vorming hadden bereikt, en dat in kleine bedrijven veel inspanningen niet worden geregistreerd. Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de sanctie discriminerend en bijgevolg ongrondwettelijk is. De Raad van State heeft enkel over 2009 uitspraak gedaan en 3.972.021 euro terugbetaling bevolen aan 34.803 bedrijven. Maar, aldus UCM, de RSZ heeft dat aanvaard maar ook de terugbetaling beslist voor de andere jaren. (Belga)

In het generatiepact, afgesloten in 2005, werden de bedrijven verplicht 1,9 procent van de loonmassa te investeren in de continue vorming van hun personeel. In 2007 verduidelijkte een wet dat, als dat doel niet gehaald werd, de werkgevers in de sectoren die het minimum van 1,9 procent niet halen, een boete moeten betalen die 0,05 procent van de loonmassa bedraagt. In 2011 besliste de toenmalige minister van Werk Joëlle Milquet die wet retroactief in te voeren, vanaf 2008. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) stelden een zwarte lijst op, met daarop 66 sectoren en ondersectoren voor 2008 en 76 voor 2009. Onder meer de notarissen, begrafenisondernemers en elektriciens staan op de lijst. UCM stelt dat veel individuele bedrijven wel de doelstelling voor vorming hadden bereikt, en dat in kleine bedrijven veel inspanningen niet worden geregistreerd. Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de sanctie discriminerend en bijgevolg ongrondwettelijk is. De Raad van State heeft enkel over 2009 uitspraak gedaan en 3.972.021 euro terugbetaling bevolen aan 34.803 bedrijven. Maar, aldus UCM, de RSZ heeft dat aanvaard maar ook de terugbetaling beslist voor de andere jaren. (Belga)