ING België realiseerde vorig jaar een brutowinst van 1,11 miljard euro, bijna net zoveel als in het recordjaar 2014. Onderliggend zijn er wel enkele verschuivingen. In retailbanking (voor particulieren) daalt de winst met meer dan 100 miljoen euro of 11 procent, van 951 tot 845 miljoen euro. Dat wordt bijna volledig gecompenseerd door de betere prestatie in commercial banking (voor ondernemingen en organisaties). Daar steeg de winst met 55 procent tot 263 miljoen euro.
...

ING België realiseerde vorig jaar een brutowinst van 1,11 miljard euro, bijna net zoveel als in het recordjaar 2014. Onderliggend zijn er wel enkele verschuivingen. In retailbanking (voor particulieren) daalt de winst met meer dan 100 miljoen euro of 11 procent, van 951 tot 845 miljoen euro. Dat wordt bijna volledig gecompenseerd door de betere prestatie in commercial banking (voor ondernemingen en organisaties). Daar steeg de winst met 55 procent tot 263 miljoen euro.Ook de krimpende rentemarge eist zijn tol. De rente-inkomsten bedroegen 2,29 miljard euro en liggen 100 miljoen euro of 4,2 procent lager dan in 2014. Dat wordt goedgemaakt door een toename van de commissie-inkomsten (vooral uit de verkoop van investeringsproducten) met 33 miljoen euro, en een vrij forse opstoot van de inkomsten uit industriële leningen en grote bedrijfsinvesteringen.De operationele kosten blijven vrijwel status-quo op 1,94 miljard euro. Exclusief de regulatoire kosten (vooral de banktaksen) zou ING België zelfs een kostendaling van 1,3 procent gerealiseerd hebben. Directievoorzitter Rik Vandeberghe haalde op een persconferentie uit naar de hoge banktaksen: "België is het land met de hoogste banktaksen in Europa. De limieten zijn bereikt. Genoeg is genoeg."De uithaal van Vandenberghe heeft te maken met de geplande hervorming van de banktaksen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bereidt een aanpassing van de berekeningswijze voor, waardoor de grootbanken in de toekomst meer zouden moeten bijdragen dan de spaarbanken.ING België betaalde vorig jaar 170 miljoen euro aan banktaksen in ons land. In 2012 was dat nog maar 67 miljoen euro. Vandenberghe wijst erop dat zijn bank de voorbije drie jaar ook telkens meer dan 350 miljoen euro vennootschapsbelasting betaalde. "Wij storten jaarlijks een pak geld in de staatskas", zegt de bankier. "De overheid wil dat de banken de reële economie ondersteunen, en dat doen we ook: we hebben vorig jaar 5,7 miljard euro extra leningen toegekend. Hogere banktaksen zouden evenwel onze rendabiliteit aantasten. Terwijl we die winsten precies nodig hebben om kapitaal opzij te zetten, zodat we de groei van de kredietverstrekking kunnen volgen."ING België slaagde er vorig jaar in zijn depositobasis, net als de kredietverstrekking, met 5 procent te doen toenemen. Vooral het geld op zichtrekeningen groeide aan, met 12 procent tot 41 miljard euro. "Veel klanten nemen de moeite niet meer om hun geld over te zetten op een spaarrekening", zegt Vandenberghe. "Daarvoor is het renteverschil te klein geworden."De bank gaat dit jaar ook door met de vermindering van zijn personeelsbestand en de afbouw van zijn kantorennet. Tegen eind dit jaar gaan vijftig kantoren dicht en zullen 185 werknemers de bank verlaten hebben. Bij ING België werken nog 8340 mensen. Dat is een vijfde minder dan tien jaar geleden.