De Deprez Holding is de spilholding van Hein Deprez, met daarin onder meer het 49,2 procentbelang in Greenyard. Een ander filiaal is de De Weide Blik, die de eigenaar van The Fruit Farm Group is. Die onderneming groepeert plantages in onder meer Suriname, Turkije en Zuid-Afrika. De plantagegroep kende een bar slecht 2018, met een nettoverlies van 40 miljoen euro bij een omzet van 104 miljoen. Met als gevolg dat de Deprez Holding vorig jaar een waardevermindering van 37 miljoen euro boekte op zijn belang in de De Weide Blik. Het verklaart het nettoverlies van 33 miljoen e...

De Deprez Holding is de spilholding van Hein Deprez, met daarin onder meer het 49,2 procentbelang in Greenyard. Een ander filiaal is de De Weide Blik, die de eigenaar van The Fruit Farm Group is. Die onderneming groepeert plantages in onder meer Suriname, Turkije en Zuid-Afrika. De plantagegroep kende een bar slecht 2018, met een nettoverlies van 40 miljoen euro bij een omzet van 104 miljoen. Met als gevolg dat de Deprez Holding vorig jaar een waardevermindering van 37 miljoen euro boekte op zijn belang in de De Weide Blik. Het verklaart het nettoverlies van 33 miljoen euro bij de spilholding van Hein Deprez.Toch komt de holding er nog goed van af. Op het 49,2 procentbelang in Greenyard gebeurde geen afboeking. Het staat voor 162 miljoen euro in de boeken bij de Deprez Holding, op een balanstotaal van 233 miljoen euro. Dat is meer dan de beurswaarde van het belang eind vorig jaar. Het Greenyard-aandeel sloot het jaar af op 7,28 euro, wat het belang van de spilholding toen waardeerde tegen 159 miljoen euro. Tegen de huidige koers - 2,8 euro per aandeel - is het belang nog amper 61 miljoen euro waard. Maar de spilholding vond een waardevermindering bij Greenyard niet nodig, gezien de nog hogere koers eind vorig jaar. De Deprez Holding vertrouwt op het voortbestaan van Greenyard, ook nu een herstelplan wordt uitgevoerd en er in april een akkoord met de banken werd beklonken over de verdere financiering van Greenyard.De spilholding torst ook voor circa 115 miljoen euro bankschulden bij de vier Belgische grootbanken. Het grootste deel van die schulden verviel vorig jaar, maar de terugbetaling werd verlengd tot dit jaar. De revisor geeft meer details over de terugbetalingstermijn: eind maart 2019 moesten diverse bankleningen worden terugbetaald. Maar de gesprekken met de banken lopen nog altijd. Er wordt onderhandeld over een verkoop van belangen.Om al die redenen geeft de revisor J. Vandemoortel & Co een onthoudende verklaring bij de balans, die op 20 september werd neergelegd bij de balanscentrale van de Nationale Bank. Er is zowel onzekerheid over De Weide Blik, over Greenyard, als over de aflossing van de bankschulden. "Die gebeurtenissen wijzen op een onzekerheid van materieel belang die significante twijfel kunnen doen ontstaan over het vermogen van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven", noteert de revisor. "Derhalve was het voor ons onmogelijk voldoende en geschikte controle-informatie te krijgen teneinde een oordeel te vormen over het geschikt zijn van de continuïteitsveronderstelling."In een reactie benadrukt Hein Deprez het volgende: "Ik wens enkel te nuanceren dat de revisor, die dit zojuist confirmeerde, alle informatie die de raad van bestuur in bezit heeft, heeft bekomen, maar dat de inhoud van deze informatie niet als voldoende kon worden beschouwd om het voortbestaan (van de vennootschap, nvdr) te bevestigen."