Eind vorig jaar publiceerde het Rekenhof een audit over de energieregulator. Daarin werden bemerkingen geformuleerd, bijvoorbeeld dat de sanctiemogelijkheden van de dienst onvoldoende effectief en afschrikkend zijn. Maar volgens Apache, dat interne documenten kon inkijken, liet voorzitster Marie-Pierre Fauconnier van de CREG die audit aanpassen zodat meerdere kritische passages geschrapt werden, onder meer over een klacht van de CREG bij Europa in 2012 tegen de regering. Fauconnier was voor haar benoeming directeur-generaal van de dienst Energie van de FOD Economie. "Met haar als nieuwe baas maakte de CREG een bocht van 180 graden waardoor de waakhond en de politieke overheid opnieuw op één lijn zitten, die van de politiek en de machtige spelers uit de energiesector", aldus Apache. De CREG reageerde inmiddels dat ze bij de audit de wettelijke procedure tot op de letter gevolgd heeft, met woord en wederwoord. "Op basis van deze opmerkingen, vervat in een publiek document dat door iedereen kan worden geraadpleegd, heeft het Rekenhof wijzigingen aangebracht aan het auditverslag. Als organisatie kan de CREG niet aanvaarden dat op basis van een amalgaam van partiële, onjuiste en uit hun context gehaalde elementen een beeld opgetrokken wordt van de instelling die niet strookt met de werkelijkheid." De CREG spreekt het artikel dan ook formeel tegen en zegt dat de consument nood heeft aan een sterke regulator. Het Rekenhof zei aan Apache dat er bij een audit drie fases zijn, waarbij ook de administratie en minister geconsulteerd worden. Het laatste, publieke document is het enige dat telt. Meer inhoudelijk wou het Rekenhof niet op de kwestie ingaan. (Belga)

Eind vorig jaar publiceerde het Rekenhof een audit over de energieregulator. Daarin werden bemerkingen geformuleerd, bijvoorbeeld dat de sanctiemogelijkheden van de dienst onvoldoende effectief en afschrikkend zijn. Maar volgens Apache, dat interne documenten kon inkijken, liet voorzitster Marie-Pierre Fauconnier van de CREG die audit aanpassen zodat meerdere kritische passages geschrapt werden, onder meer over een klacht van de CREG bij Europa in 2012 tegen de regering. Fauconnier was voor haar benoeming directeur-generaal van de dienst Energie van de FOD Economie. "Met haar als nieuwe baas maakte de CREG een bocht van 180 graden waardoor de waakhond en de politieke overheid opnieuw op één lijn zitten, die van de politiek en de machtige spelers uit de energiesector", aldus Apache. De CREG reageerde inmiddels dat ze bij de audit de wettelijke procedure tot op de letter gevolgd heeft, met woord en wederwoord. "Op basis van deze opmerkingen, vervat in een publiek document dat door iedereen kan worden geraadpleegd, heeft het Rekenhof wijzigingen aangebracht aan het auditverslag. Als organisatie kan de CREG niet aanvaarden dat op basis van een amalgaam van partiële, onjuiste en uit hun context gehaalde elementen een beeld opgetrokken wordt van de instelling die niet strookt met de werkelijkheid." De CREG spreekt het artikel dan ook formeel tegen en zegt dat de consument nood heeft aan een sterke regulator. Het Rekenhof zei aan Apache dat er bij een audit drie fases zijn, waarbij ook de administratie en minister geconsulteerd worden. Het laatste, publieke document is het enige dat telt. Meer inhoudelijk wou het Rekenhof niet op de kwestie ingaan. (Belga)