De forse groei van de vastgoedmarkt is nog steeds een van de vijf risico's die de Nationale bank identificeerde voor de bank- en verzekeringswereld. De analyse rond de residentiële vastgoedmarkt "toont een reeks kwetsbaarheden aan", zei Smets. "Enerzijds is er de schuldgraad van de huishoudens die nu gestegen is boven het Europese gemiddelde en anderzijds is er de belangrijke groei van de portefeuille hypothecaire kredieten in de balansen van de banken. Bij de productie van nieuwe kredieten blijft er een verhoogd aandeel van meer risicovolle kredieten ... ." Ook ontwaart Smets dat de verstrenging van de voorwaarden voor een krediet aan het afnemen is. Hij wees ook op de toegenomen concurrentie tussen de banken. In dat kader werd eind 2013 reeds een maatregel genomen zodat de banken meer opzij houden voor onverwachte risico's. De regering heeft inmiddels ingestemd met de gevraagde verlenging (vanaf juni) van de verhoging met 5 procentpunten van de risicoweging die de banken moeten doen. Maar de uitbreiding van de maatregel met een tweede component wees de regering dus af. De Nationale Bank wou dat de banken bij een woonkrediet hoger dan 80 procent van de waarde van het vastgoed een extra buffer aanleggen. Dat moest de financiële instellingen aanmanen tot meer voorzichtigheid bij het toekennen van een lening. Slotsom: de regering vraag de verlenging van de bestaande maatregel, aangevuld met een nieuwe risico-analyse. Die komt er volgens Smets in oktober. Na die analyse kunnen nieuwe conclusies getrokken worden, aldus de centrale bankier. (Belga)

De forse groei van de vastgoedmarkt is nog steeds een van de vijf risico's die de Nationale bank identificeerde voor de bank- en verzekeringswereld. De analyse rond de residentiële vastgoedmarkt "toont een reeks kwetsbaarheden aan", zei Smets. "Enerzijds is er de schuldgraad van de huishoudens die nu gestegen is boven het Europese gemiddelde en anderzijds is er de belangrijke groei van de portefeuille hypothecaire kredieten in de balansen van de banken. Bij de productie van nieuwe kredieten blijft er een verhoogd aandeel van meer risicovolle kredieten ... ." Ook ontwaart Smets dat de verstrenging van de voorwaarden voor een krediet aan het afnemen is. Hij wees ook op de toegenomen concurrentie tussen de banken. In dat kader werd eind 2013 reeds een maatregel genomen zodat de banken meer opzij houden voor onverwachte risico's. De regering heeft inmiddels ingestemd met de gevraagde verlenging (vanaf juni) van de verhoging met 5 procentpunten van de risicoweging die de banken moeten doen. Maar de uitbreiding van de maatregel met een tweede component wees de regering dus af. De Nationale Bank wou dat de banken bij een woonkrediet hoger dan 80 procent van de waarde van het vastgoed een extra buffer aanleggen. Dat moest de financiële instellingen aanmanen tot meer voorzichtigheid bij het toekennen van een lening. Slotsom: de regering vraag de verlenging van de bestaande maatregel, aangevuld met een nieuwe risico-analyse. Die komt er volgens Smets in oktober. Na die analyse kunnen nieuwe conclusies getrokken worden, aldus de centrale bankier. (Belga)