Na een marathonvergadering hebben vakbonden en werkgevers afgelopen nacht een voorakkoord bereikt over een nieuw interprofessioneel akkoord dat de lonen en arbeidsvoorwaarden van de werknemers regelt voor dit en volgend jaar. De vakbonden leggen het nu voor aan hun achterban. ABVV wil erover stemmen op 26 maart. Het is lang niet zeker dat de socialistische achterban het akkoord zal goedkeuren. "Tijdens het federaal bureau deze ochtend hebben we een genuanceerd antwoord gegeven: er zijn positieve en negatieve punten", zegt Verteneuil. "Neem de kwestie van flexibiliteit: in bepaalde sectoren waar daar veel gebruik van wordt gemaakt, zal dat gevoeliger liggen dan in sectoren waar dat minder het geval is." Als het akkoord goedgekeurd raakt, wil Verteneuil dat de regering en het parlement "het akkoord steunen en de voorwaarden scheppen om de uitvoering ervan mogelijk te maken". Dat Open Vld de versoepeling van de SWT-leeftijden (het brugpensioen) afschiet, zint Verteneuil niet. Als het akkoord onevenwichtig wordt, vreest hij, verwijzend naar de vorige nationale staking, "de reactie van de werknemers". (Belga)

Na een marathonvergadering hebben vakbonden en werkgevers afgelopen nacht een voorakkoord bereikt over een nieuw interprofessioneel akkoord dat de lonen en arbeidsvoorwaarden van de werknemers regelt voor dit en volgend jaar. De vakbonden leggen het nu voor aan hun achterban. ABVV wil erover stemmen op 26 maart. Het is lang niet zeker dat de socialistische achterban het akkoord zal goedkeuren. "Tijdens het federaal bureau deze ochtend hebben we een genuanceerd antwoord gegeven: er zijn positieve en negatieve punten", zegt Verteneuil. "Neem de kwestie van flexibiliteit: in bepaalde sectoren waar daar veel gebruik van wordt gemaakt, zal dat gevoeliger liggen dan in sectoren waar dat minder het geval is." Als het akkoord goedgekeurd raakt, wil Verteneuil dat de regering en het parlement "het akkoord steunen en de voorwaarden scheppen om de uitvoering ervan mogelijk te maken". Dat Open Vld de versoepeling van de SWT-leeftijden (het brugpensioen) afschiet, zint Verteneuil niet. Als het akkoord onevenwichtig wordt, vreest hij, verwijzend naar de vorige nationale staking, "de reactie van de werknemers". (Belga)