Van het extra geld dat de overheid int door de 'verwitting' van de horeca, vloeit 10 procent terug naar de restauranthouders. De restaurants die het hardst hun best doen om zwartwerk te bannen, krijgen de meeste centen. Horeca Vlaanderen alsook de ondernemersorganisaties Unizo en Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vinden de maatregel onvoldoende.
Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) stelt de maatregel voor in De Morgen.

Zwarte doos

Vanaf 1 januari 2014 zijn elk restaurant en brasserie verplicht om een 'zwarte doos' aan hun kassa te koppelen, die alle inkomsten registreert. Einde zwarte boekhouding dus, en een ramp voor de vele horecazaken die met dat geld de overuren van hun personeel betalen.

Nu komt er ook goed nieuws. Crombez, die in de regering bevoegd is voor horeca, maakt geld vrij voor de horecazaken die 'vooroplopen' in de verwitting van de sector. 'De horecazaken die actief meehelpen om alles te officialiseren, zouden een lastenverlaging op de overuren kunnen krijgen', aldus Crombez in de krant.

De restauranthouders die de komende maanden hun boekhouding volledig verwitten, nog voor de black box officieel verplicht is, komen het eerst in aanmerking. Tien procent van de meeropbrengsten die de verwitting met zich brengt, kan naar hen terugvloeien.

'In ruil vraag ik wel dat de sector mee een controlesysteem organiseert', zegt Crombez. 'Want ik wil dit samen met de horecasector zelf doen. Als je een grondige schoonmaak wilt houden, volstaat het niet dat de overheid enkele maatregelen neemt en dat de horecazaken verder hun plan moeten trekken.'

Reacties

Sectorfederatie Horeca Vlaanderen is tevreden dat de overheid het probleem van de te hoge loonlast ernstig neemt, maar vindt de maatregel onvoldoende. "Wat de sector nu nodig heeft, is een significante daling van de lasten op arbeid. Dit geldt trouwens voor alle arbeidsintensieve sectoren," zegt afgevaardigd bestuurder Danny van Assche. Hij is bereid om met Crombez samen te zitten.

Volgens Horeca Vlaanderen dreigen 25.000 mensen hun baan te verliezen wanneer de geregistreerde kassa ingevoerd wordt zonder gepaste begeleidende maatregelen. Volgens de federatie stelt de horecasector in België bijna 123.000 mensen tewerk. Van die werknemers bestaat 20 procent uit allochtonen, 25 procent uit jongeren en 33 procent uit laaggeschoolden.

Unizo en het NSZ treden Horeca Vlaanderen bij. "Maak werk van concrete maatregelen voor lastenverlaging, eerst voor de reguliere arbeid, dan voor de overuren. Nadenken over hoe je de lasten op lasten in de horeca kan verlagen, is goed. Maar op een bepaald moment moet je ideeën omzetten in de praktijk en dat is nu meer dan ooit nodig", aldus Unizo.

"Too little en vooral too late", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "In het voorstel van de staatssecretaris moet de sector eerst met een maatregel over de brug komen en krijgt men pas later een deel van de meeropbrengsten terug, terwijl niemand weet hoe hoog die extra opbrengsten zullen zijn."

Ook het NSZ eist dat er voor de invoering van de elektronische kassa nog een aantal concrete compensatiemaatregelen genomen worden. "In ruil voor het elektronisch kassaregister is een lastenverlaging voor het personeel niet meer dan normaal", aldus het NSZ, dat ook aandringt op een gesprek met Crombez.

Van het extra geld dat de overheid int door de 'verwitting' van de horeca, vloeit 10 procent terug naar de restauranthouders. De restaurants die het hardst hun best doen om zwartwerk te bannen, krijgen de meeste centen. Horeca Vlaanderen alsook de ondernemersorganisaties Unizo en Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vinden de maatregel onvoldoende. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) stelt de maatregel voor in De Morgen. Zwarte doos Vanaf 1 januari 2014 zijn elk restaurant en brasserie verplicht om een 'zwarte doos' aan hun kassa te koppelen, die alle inkomsten registreert. Einde zwarte boekhouding dus, en een ramp voor de vele horecazaken die met dat geld de overuren van hun personeel betalen. Nu komt er ook goed nieuws. Crombez, die in de regering bevoegd is voor horeca, maakt geld vrij voor de horecazaken die 'vooroplopen' in de verwitting van de sector. 'De horecazaken die actief meehelpen om alles te officialiseren, zouden een lastenverlaging op de overuren kunnen krijgen', aldus Crombez in de krant. De restauranthouders die de komende maanden hun boekhouding volledig verwitten, nog voor de black box officieel verplicht is, komen het eerst in aanmerking. Tien procent van de meeropbrengsten die de verwitting met zich brengt, kan naar hen terugvloeien. 'In ruil vraag ik wel dat de sector mee een controlesysteem organiseert', zegt Crombez. 'Want ik wil dit samen met de horecasector zelf doen. Als je een grondige schoonmaak wilt houden, volstaat het niet dat de overheid enkele maatregelen neemt en dat de horecazaken verder hun plan moeten trekken.'Reacties Sectorfederatie Horeca Vlaanderen is tevreden dat de overheid het probleem van de te hoge loonlast ernstig neemt, maar vindt de maatregel onvoldoende. "Wat de sector nu nodig heeft, is een significante daling van de lasten op arbeid. Dit geldt trouwens voor alle arbeidsintensieve sectoren," zegt afgevaardigd bestuurder Danny van Assche. Hij is bereid om met Crombez samen te zitten. Volgens Horeca Vlaanderen dreigen 25.000 mensen hun baan te verliezen wanneer de geregistreerde kassa ingevoerd wordt zonder gepaste begeleidende maatregelen. Volgens de federatie stelt de horecasector in België bijna 123.000 mensen tewerk. Van die werknemers bestaat 20 procent uit allochtonen, 25 procent uit jongeren en 33 procent uit laaggeschoolden.Unizo en het NSZ treden Horeca Vlaanderen bij. "Maak werk van concrete maatregelen voor lastenverlaging, eerst voor de reguliere arbeid, dan voor de overuren. Nadenken over hoe je de lasten op lasten in de horeca kan verlagen, is goed. Maar op een bepaald moment moet je ideeën omzetten in de praktijk en dat is nu meer dan ooit nodig", aldus Unizo. "Too little en vooral too late", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "In het voorstel van de staatssecretaris moet de sector eerst met een maatregel over de brug komen en krijgt men pas later een deel van de meeropbrengsten terug, terwijl niemand weet hoe hoog die extra opbrengsten zullen zijn." Ook het NSZ eist dat er voor de invoering van de elektronische kassa nog een aantal concrete compensatiemaatregelen genomen worden. "In ruil voor het elektronisch kassaregister is een lastenverlaging voor het personeel niet meer dan normaal", aldus het NSZ, dat ook aandringt op een gesprek met Crombez.