De spoorbonden hadden midden vorige week zelf een brief naar de regering gestuurd naar aanleiding van hun stakingsaanzegging. In die brief herhaalden ze hun pleidooi voor meer middelen en meer personeel voor het spoor. De staking dient om druk uit te oefenen op het begrotingsconclaaf van het kernkabinet, dat vrijdagnamiddag begon. De Croo en Gilkinet bevestigen aan de vakbonden dat het de bedoeling is tijdens het begrotingsconclaaf de "budgettaire meerjarentrajecten" vast te leggen voor de beheerscontracten met spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel. Het conclaaf moet voor 15 oktober afgerond zijn. Wat de vraag om meer personeel betreft, schuift de regering de eis door naar het sociaal overleg. "De concrete werkomstandigheden en -organisatie lijken ons geen directe bevoegdheid van de regering", zo schrijven De Croo en Gilkinet. Dat is een zaak voor het overleg tussen de spoordirecties en de vakbonden. De twee regeringsleden zeggen tot slot te hopen dat de brief voldoende is om "u gerust te stellen wat betreft de bedoelingen van de regering in verband met de toekomst van de twee spoorwegbedrijven en hun medewerkers". De kans lijkt echter klein dat de brief volstaat om de staking alsnog af te wenden. De spoorbonden hadden om concrete engagementen van de regering gevraagd. Als de staking doorgezet wordt, dan zal die starten op 4 oktober om 22 uur. Er is wel een minimale dienstverlening, ten laatste maandagavond moet duidelijk zijn welke treinen wel zullen rijden. (Belga)

De spoorbonden hadden midden vorige week zelf een brief naar de regering gestuurd naar aanleiding van hun stakingsaanzegging. In die brief herhaalden ze hun pleidooi voor meer middelen en meer personeel voor het spoor. De staking dient om druk uit te oefenen op het begrotingsconclaaf van het kernkabinet, dat vrijdagnamiddag begon. De Croo en Gilkinet bevestigen aan de vakbonden dat het de bedoeling is tijdens het begrotingsconclaaf de "budgettaire meerjarentrajecten" vast te leggen voor de beheerscontracten met spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel. Het conclaaf moet voor 15 oktober afgerond zijn. Wat de vraag om meer personeel betreft, schuift de regering de eis door naar het sociaal overleg. "De concrete werkomstandigheden en -organisatie lijken ons geen directe bevoegdheid van de regering", zo schrijven De Croo en Gilkinet. Dat is een zaak voor het overleg tussen de spoordirecties en de vakbonden. De twee regeringsleden zeggen tot slot te hopen dat de brief voldoende is om "u gerust te stellen wat betreft de bedoelingen van de regering in verband met de toekomst van de twee spoorwegbedrijven en hun medewerkers". De kans lijkt echter klein dat de brief volstaat om de staking alsnog af te wenden. De spoorbonden hadden om concrete engagementen van de regering gevraagd. Als de staking doorgezet wordt, dan zal die starten op 4 oktober om 22 uur. Er is wel een minimale dienstverlening, ten laatste maandagavond moet duidelijk zijn welke treinen wel zullen rijden. (Belga)