Sinds Arco eind 2011 in vereffening ging, zijn er al verschillende gesprekken geweest tussen de referentie-aandeelhouders van VDK en de vereffenaars van Arco. Zonder resultaat. Beide partijen raakten het niet eens over de prijs. Begin dit jaar maakte Arco zijn intentie bekend om het aandelenpakket aan externe kopers aan te bieden.

Frans Verheeke, die aan het hoofd staat van Volksvermogen (een van de Gentse referentie-aandeelhouders met 17 procent van de aandelen van VDK), wijst er in een gesprek met Trends op dat er een hechte aandeelhouderskern bestaat die 55 procent van het kapitaal controleert. "In het verleden hebben we bewezen dat onze aandeelhoudersstructuur stabiel en standvastig is. Dat is niet veranderd. Men heeft vijftien jaar geleden getracht ons in de Artesia/Dexia-structuur te trekken, maar dat is niet gelukt. Wij zijn toen niet geplooid, en vandaag staan we nog steeds op onze zelfstandigheid."

Daarnaast zijn de omstandigheden waarin een klassieke spaarbank als VDK moet functioneren verre van ideaal. Spaarbanken leven van de transformatie van kortlopend spaargeld in langlopende beleggingen zoals overheidspapier en kredieten. Maar door de lage rente en de vlakke rentecurve is de marge tussen de korte en de lange termijn aan het wegsmelten. Onvermijdelijk zullen de rente-inkomsten de komende jaren dalen, terwijl de kosten van regulering, compliance en IT toenemen.

"We staan voor enkele magere jaren", beseft Verheeke. "Wie nu in een bank investeert, moet niet rekenen op de grote rendementen. Maar als historische aandeelhouders is ons uitgangspunt verschillend. Onze investering is in de loop van de jaren terugverdiend en wij blijven geloven in de toekomst van VDK. Een kleine bank met een goede positionering en een verstandig beleid heeft haar plaats op de markt. Wij staan achter het ethische project van de bank en haar streven naar duurzame rendabiliteit. En wij nemen genoegen met een beperkt rendement en een bescheiden dividend. Dat zorgt ervoor dat wij enkele moeilijke jaren kunnen uitzweten."

Kortom, de referentie-aandeelhouders van VDK blijven kandidaat om het Arco-pakket, in samenwerking met een financiële partner die de filosofie en het bankmodel van VDK genegen is, zelf in te kopen. "Maar niet tegen om het even welke prijs", beklemtoont Verheeke.

Lees het volledig verhaal over de toekomst van VDK Spaarbank in Trends van deze week.

Sinds Arco eind 2011 in vereffening ging, zijn er al verschillende gesprekken geweest tussen de referentie-aandeelhouders van VDK en de vereffenaars van Arco. Zonder resultaat. Beide partijen raakten het niet eens over de prijs. Begin dit jaar maakte Arco zijn intentie bekend om het aandelenpakket aan externe kopers aan te bieden.Frans Verheeke, die aan het hoofd staat van Volksvermogen (een van de Gentse referentie-aandeelhouders met 17 procent van de aandelen van VDK), wijst er in een gesprek met Trends op dat er een hechte aandeelhouderskern bestaat die 55 procent van het kapitaal controleert. "In het verleden hebben we bewezen dat onze aandeelhoudersstructuur stabiel en standvastig is. Dat is niet veranderd. Men heeft vijftien jaar geleden getracht ons in de Artesia/Dexia-structuur te trekken, maar dat is niet gelukt. Wij zijn toen niet geplooid, en vandaag staan we nog steeds op onze zelfstandigheid."Daarnaast zijn de omstandigheden waarin een klassieke spaarbank als VDK moet functioneren verre van ideaal. Spaarbanken leven van de transformatie van kortlopend spaargeld in langlopende beleggingen zoals overheidspapier en kredieten. Maar door de lage rente en de vlakke rentecurve is de marge tussen de korte en de lange termijn aan het wegsmelten. Onvermijdelijk zullen de rente-inkomsten de komende jaren dalen, terwijl de kosten van regulering, compliance en IT toenemen."We staan voor enkele magere jaren", beseft Verheeke. "Wie nu in een bank investeert, moet niet rekenen op de grote rendementen. Maar als historische aandeelhouders is ons uitgangspunt verschillend. Onze investering is in de loop van de jaren terugverdiend en wij blijven geloven in de toekomst van VDK. Een kleine bank met een goede positionering en een verstandig beleid heeft haar plaats op de markt. Wij staan achter het ethische project van de bank en haar streven naar duurzame rendabiliteit. En wij nemen genoegen met een beperkt rendement en een bescheiden dividend. Dat zorgt ervoor dat wij enkele moeilijke jaren kunnen uitzweten."Kortom, de referentie-aandeelhouders van VDK blijven kandidaat om het Arco-pakket, in samenwerking met een financiële partner die de filosofie en het bankmodel van VDK genegen is, zelf in te kopen. "Maar niet tegen om het even welke prijs", beklemtoont Verheeke.Lees het volledig verhaal over de toekomst van VDK Spaarbank in Trends van deze week.