Wie in oktober voor een vast contract kiest voor de levering van stroom of aardgas zal beduidend meer betalen dan in september. Al zijn er grote verschillen tussen de leveranciers. Zo zijn er prijsstijgingen voor elektriciteit die gaan van 13 tot 40 procent in vergelijking met de tarieven in september. Voor aardgas gaat het om stijgingen van 15 tot zelfs 80 procent afhankelijk van de leverancier. De grote verschillen tussen de leveranciers zijn te verklaren door de "extreme volatiliteit van de markt en de onzekerheid wat de prijzen de komende weken nog gaan doen", klinkt het bij één van de leveranciers. Al betekent een prijsstijging van pakweg 40 procent niet dat de eindfactuur van de klant met 40 procent stijgt. Het is enkel het onderdeel 'elektriciteitsverbruik' of 'gasverbruik' op de factuur dat omhoog gaat. Andere onderdelen zoals heffingen en taksen stijgen niet. Voor een stroomfactuur komt het verbruik overeen met zowat een derde van de factuur, voor aardgas is dat de zowat de helft. Voor variabele contracten is het nog enkele dagen te vroeg om nieuwe tarieven op te stellen, klinkt het bij een leverancier. (Belga)

Wie in oktober voor een vast contract kiest voor de levering van stroom of aardgas zal beduidend meer betalen dan in september. Al zijn er grote verschillen tussen de leveranciers. Zo zijn er prijsstijgingen voor elektriciteit die gaan van 13 tot 40 procent in vergelijking met de tarieven in september. Voor aardgas gaat het om stijgingen van 15 tot zelfs 80 procent afhankelijk van de leverancier. De grote verschillen tussen de leveranciers zijn te verklaren door de "extreme volatiliteit van de markt en de onzekerheid wat de prijzen de komende weken nog gaan doen", klinkt het bij één van de leveranciers. Al betekent een prijsstijging van pakweg 40 procent niet dat de eindfactuur van de klant met 40 procent stijgt. Het is enkel het onderdeel 'elektriciteitsverbruik' of 'gasverbruik' op de factuur dat omhoog gaat. Andere onderdelen zoals heffingen en taksen stijgen niet. Voor een stroomfactuur komt het verbruik overeen met zowat een derde van de factuur, voor aardgas is dat de zowat de helft. Voor variabele contracten is het nog enkele dagen te vroeg om nieuwe tarieven op te stellen, klinkt het bij een leverancier. (Belga)