Het aantal vacatures is gestegen in de drie gewesten. In Vlaanderen is het een stijging van 23.021 vacatures in vergelijking met het eerste kwartaal, in Wallonië zijn het er 5.814 extra en in Brussel 2.038.

Met 66 procent van alle vacatures in België blijft Vlaanderen het gewest met het hoogste aantal vacatures in het land. Daarna volgen Wallonië met 22 procent en Brussel met 12 procent.

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook gestegen van 3,51 naar 4,18 procent. De vacaturegraad blijft hoger in Vlaanderen (4,69 %) dan in Wallonië (3,51 %) en Brussel (3,31 %).

Meer dan driekwart (76,1 %) van de vacatures bevindt zich in vijf economische sectoren: de non-profitsector, wetenschappen en administratieve diensten, handel, industrie en bouwnijverheid. De vacaturegraad stijgt vooral in de sector accommodatie en maaltijden (+5,47 procentpunt), in de bouwnijverheid (+2,52 procentpunt) en in de handel (+1,36 procentpunt).

Dit percentage is bovendien het hoogst in de sector accommodatie en maaltijden (10,2 +) en het laagst in de non-profitsector (2,6 %).

Het aantal vacatures is gestegen in de drie gewesten. In Vlaanderen is het een stijging van 23.021 vacatures in vergelijking met het eerste kwartaal, in Wallonië zijn het er 5.814 extra en in Brussel 2.038. Met 66 procent van alle vacatures in België blijft Vlaanderen het gewest met het hoogste aantal vacatures in het land. Daarna volgen Wallonië met 22 procent en Brussel met 12 procent. De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook gestegen van 3,51 naar 4,18 procent. De vacaturegraad blijft hoger in Vlaanderen (4,69 %) dan in Wallonië (3,51 %) en Brussel (3,31 %). Meer dan driekwart (76,1 %) van de vacatures bevindt zich in vijf economische sectoren: de non-profitsector, wetenschappen en administratieve diensten, handel, industrie en bouwnijverheid. De vacaturegraad stijgt vooral in de sector accommodatie en maaltijden (+5,47 procentpunt), in de bouwnijverheid (+2,52 procentpunt) en in de handel (+1,36 procentpunt). Dit percentage is bovendien het hoogst in de sector accommodatie en maaltijden (10,2 +) en het laagst in de non-profitsector (2,6 %).