Volgens berekeningen van de federale overheidsdienst steeg de vacaturegraad in België van 2,88 procent in het laatste kwartaal van 2016 tot 3,19 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Sinds het eerste kwartaal van 2016, toen de overheidsdienst 97.770 vacatures registreerde, gaat het om een stijging met 0,58 procentpunt.

Net geen vijfde van de vacatures komen uit uitzendarbeid.

Vlaanderen en Brussel blijven de voortrekkers, met een vacaturepercentage van respectievelijk 3,47 en 3,09 procent, tegenover 2,61 voor Wallonië. Maar het Waals gewest is wel aan een inhaalbeweging bezig: het is de sterkste stijger ten opzichte van het voorgaande kwartaal (+ 0,45 procent tegenover + 0,29 en + 0,24 procent voor Vlaanderen en Wallonië).

De bouwnijverheid blijkt de 'meest dynamische' sector te zijn met een vacaturepercentage van 6,19 procent. De bouw kent ook de grootste toename met + 1,19 procentpunt.

De informatie- en communicatiesector komt op de tweede plaats met een vacaturegraad van 5,83 procent, maar tekent in tegenstelling tot de bouwnijverheid een daling op (- 0,61 procentpunt).

De sterkste afname in het aantal vacatures komt op rekening van de vastgoedsector (- 1,15 procentpunt).

Volgens berekeningen van de federale overheidsdienst steeg de vacaturegraad in België van 2,88 procent in het laatste kwartaal van 2016 tot 3,19 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. Sinds het eerste kwartaal van 2016, toen de overheidsdienst 97.770 vacatures registreerde, gaat het om een stijging met 0,58 procentpunt. Net geen vijfde van de vacatures komen uit uitzendarbeid.Vlaanderen en Brussel blijven de voortrekkers, met een vacaturepercentage van respectievelijk 3,47 en 3,09 procent, tegenover 2,61 voor Wallonië. Maar het Waals gewest is wel aan een inhaalbeweging bezig: het is de sterkste stijger ten opzichte van het voorgaande kwartaal (+ 0,45 procent tegenover + 0,29 en + 0,24 procent voor Vlaanderen en Wallonië). De bouwnijverheid blijkt de 'meest dynamische' sector te zijn met een vacaturepercentage van 6,19 procent. De bouw kent ook de grootste toename met + 1,19 procentpunt. De informatie- en communicatiesector komt op de tweede plaats met een vacaturegraad van 5,83 procent, maar tekent in tegenstelling tot de bouwnijverheid een daling op (- 0,61 procentpunt). De sterkste afname in het aantal vacatures komt op rekening van de vastgoedsector (- 1,15 procentpunt).