Réconfort+ is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk die in september 2012 opgericht werd als een ecologisch bouwbedrijf. Het Brussels Gewest moedigt al enkele jaren de ontwikkeling van groene en innovatieve technologie aan. Victoria Diyakova, de afgevaardigd bestuurder van Réconfort+, benadrukt dat "het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling de regionale ontwikkeling van een evenwicht tussen economie, het sociale aspect en het milieu wil bevorderen. Ons project omvat die aspecten en is erop gericht nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in de ecologische bouw."

Het dringt traag door, maar het is duidelijk dat er de jongste jaren een duurzame tendens is gegroeid naar het gebruik van meer milieuvriendelijke materialen en technieken. Daar pikt de jonge Brusselse onderneming, die achttien medewerkers telt, op in.

"Het is een belangrijke commerciële kans om zich tegelijkertijd op ecologische bouw en op de sociale economie te richten", vervolgt Diyakova. "Het Brusselse vastgoedbestand is verouderd en de energie-efficiëntie moet worden verbeterd. Ook de openbare gebouwen kampen met een achterstand. Wij staan klaar voor overheidsopdrachten die ecologisch bouwen en renoveren combineren."

De onderneming was al van bij haar eerste boekjaar winstgevend en tussen 2013 en 2014 verdubbelde ze haar brutowinst van 68.812 tot 138.487 euro. De vooruitzichten voor dit jaar zijn bemoedigend: de brutomarge bedraagt volgens de voorlopige balans over negen maanden 285.039 euro en dat resultaat zal allicht nog opgekrikt worden dankzij de contracten voor overheidsopdrachten die nog worden binnengehaald.

Sociale dimensie

Réconfort+ wordt gekenmerkt door focus op het milieu, maar het bedrijf kan evenmin los worden gezien van zijn sociale dimensie. Brussel staat weliswaar voor een aanzienlijke uitdaging voor de renovatie van het bouwbestand, maar de sociale uitdaging is er daarom niet minder om. De coöperatieve vennootschap wil op dat laatste gebied eveneens een bijdrage leveren door te zorgen voor werkgelegenheid.

"Ons project biedt laaggeschoolden de kans een stiel te leren, waardevolle ervaring op te doen en uiteindelijk hun beroepskwalificatie te verbeteren", zegt Victoria Diyakova. Naast jobcreatie hebben de activiteiten van Réconfort+ ook een impact op de woningen en het comfort van de inwoners omdat ze energiebesparingen bevorderen en uiteindelijk de kosten en de lasten verlagen. En zo wint op termijn iedereen.

Guy Van Den Noortgate

Réconfort+ is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk die in september 2012 opgericht werd als een ecologisch bouwbedrijf. Het Brussels Gewest moedigt al enkele jaren de ontwikkeling van groene en innovatieve technologie aan. Victoria Diyakova, de afgevaardigd bestuurder van Réconfort+, benadrukt dat "het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling de regionale ontwikkeling van een evenwicht tussen economie, het sociale aspect en het milieu wil bevorderen. Ons project omvat die aspecten en is erop gericht nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in de ecologische bouw." Het dringt traag door, maar het is duidelijk dat er de jongste jaren een duurzame tendens is gegroeid naar het gebruik van meer milieuvriendelijke materialen en technieken. Daar pikt de jonge Brusselse onderneming, die achttien medewerkers telt, op in."Het is een belangrijke commerciële kans om zich tegelijkertijd op ecologische bouw en op de sociale economie te richten", vervolgt Diyakova. "Het Brusselse vastgoedbestand is verouderd en de energie-efficiëntie moet worden verbeterd. Ook de openbare gebouwen kampen met een achterstand. Wij staan klaar voor overheidsopdrachten die ecologisch bouwen en renoveren combineren."De onderneming was al van bij haar eerste boekjaar winstgevend en tussen 2013 en 2014 verdubbelde ze haar brutowinst van 68.812 tot 138.487 euro. De vooruitzichten voor dit jaar zijn bemoedigend: de brutomarge bedraagt volgens de voorlopige balans over negen maanden 285.039 euro en dat resultaat zal allicht nog opgekrikt worden dankzij de contracten voor overheidsopdrachten die nog worden binnengehaald.Réconfort+ wordt gekenmerkt door focus op het milieu, maar het bedrijf kan evenmin los worden gezien van zijn sociale dimensie. Brussel staat weliswaar voor een aanzienlijke uitdaging voor de renovatie van het bouwbestand, maar de sociale uitdaging is er daarom niet minder om. De coöperatieve vennootschap wil op dat laatste gebied eveneens een bijdrage leveren door te zorgen voor werkgelegenheid. "Ons project biedt laaggeschoolden de kans een stiel te leren, waardevolle ervaring op te doen en uiteindelijk hun beroepskwalificatie te verbeteren", zegt Victoria Diyakova. Naast jobcreatie hebben de activiteiten van Réconfort+ ook een impact op de woningen en het comfort van de inwoners omdat ze energiebesparingen bevorderen en uiteindelijk de kosten en de lasten verlagen. En zo wint op termijn iedereen.Guy Van Den Noortgate