In 2009 had de voormalige houdster van een bankagentschap van Crédit Agricole (nu Crelan) in de provincie Namen voor de ondernemingsrechtbank van Brussel een klacht ingediend tegen de zetel van de bank. De vrouw beschuldigde de bank van frauduleuze praktijken, met name een onregelmatigheid bij het innen van rente op hypothecaire leningen. De klaagster had vastgesteld dat de bank die interesten van de rekeningen van de klanten haalde voordat de notariële akte ondertekend was. Het zou gaan om bedragen van 10 tot 300 euro per cliënt, al naargelang de waarde en duurtijd van hun lening, maar die voor de bank jaarlijks een winst tot 900.000 euro vertegenwoordigden. Nadat ze haar proces in eerste aanleg en in hoger beroep had verloren, diende de voormalige kantoorhoudster een strafrechtelijke klacht in met burgerlijkepartijstelling. Een onderzoeksrechter werd aangesteld. (Belga)

In 2009 had de voormalige houdster van een bankagentschap van Crédit Agricole (nu Crelan) in de provincie Namen voor de ondernemingsrechtbank van Brussel een klacht ingediend tegen de zetel van de bank. De vrouw beschuldigde de bank van frauduleuze praktijken, met name een onregelmatigheid bij het innen van rente op hypothecaire leningen. De klaagster had vastgesteld dat de bank die interesten van de rekeningen van de klanten haalde voordat de notariële akte ondertekend was. Het zou gaan om bedragen van 10 tot 300 euro per cliënt, al naargelang de waarde en duurtijd van hun lening, maar die voor de bank jaarlijks een winst tot 900.000 euro vertegenwoordigden. Nadat ze haar proces in eerste aanleg en in hoger beroep had verloren, diende de voormalige kantoorhoudster een strafrechtelijke klacht in met burgerlijkepartijstelling. Een onderzoeksrechter werd aangesteld. (Belga)