De Vlaamse overheid besliste vorige week vrijdag dat de productie bij 3M waarbij de nauwelijks afbreekbare PFAS-chemicaliën vrijkomen, minstens tijdelijk moest worden stilgelegd.

Alleen zo kan worden gegarandeerd dat de blootstellingsrisico's voor de omwonenden niet verder toenemen, klonk het.

Het Amerikaanse chemiebedrijf was er niet in geslaagd om de omgevingsinspectie ervan te overtuigen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast. De Vlaamse regering had 3M voor een ultimatum gesteld naar aanleiding van de alarmerende resultaten van een bloedonderzoek bij de omwonenden.

3M tekende daarop beroep aan bij de Raad van State, maar vangt daar nu bot, bevestigt een woordvoerder.

'Extreme arrogantie moet stoppen'

3M bracht onder meer in dat er impact zou zijn op de tewerkstelling. Maar: 'In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de bestreden beslissing ook een ernstige schade zou toebrengen aan haar personeelsbestand, wordt vastgesteld dat de verzoekende partij geen concrete, verifieerbare gegevens en/of stavingsstukken aanbrengt of overlegt die de Raad van State ervan zouden kunnen overtuigen dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, indien ze pas na het afwikkelen van de gewone schorsingsprocedure zou worden uitgesproken, onherroepelijk te laat zou komen om die bijzondere schade die toe te schrijven is aan de bestreden beslissing, op te vangen of de belangen van de verzoekende partij veilig te stellen', is te lezen in het arrest. 3M kan dus wel nog de reguliere schorsingsprocedure doorlopen.

'Dit bevestigt dat een multinational die de fine fleur van de advocatuur voor zijn kar spant, niet op kan tegen de bescherming van de gezondheid van de mensen', zegt minister van Omgeving Zuhal Demir in een reactie. 'Ik hoop dat hun gedrag zonder enige verantwoordelijkheidszin dan ook wijzigt. De extreme arrogantie die we hebben gezien leidt niet tot oplossingen en moet stoppen.'

De Omgevingsinspectie ging de voorbije week controleren of 3M aan de veiligheidsmaatregel uitvoering gaf en dat was wel degelijk het geval, meldt Demir.

'Teleurgesteld'

3M reageert 'teleurgesteld' op het arrest van de Raad van State. 'Maar we zullen ons houden aan deze beslissing', laat het bedrijf weten.

Niet alle productie wordt stilgelegd. 'De site van 3M in Zwijndrecht blijft operationeel binnen het kader van de opgelegde veiligheidsmaatregelen', aldus het bedrijf. 'Ondertussen blijven wij maatregelen nemen om de uitstoot van PFAS verder te verminderen. We blijven ook nauw samenwerken met de overheid om aan te tonen dat we kunnen voldoen aan de eisen van de recent opgelegde veiligheidsmaatregelen.' 3M stelt verder te hopen de stilgelegde activiteiten spoedig te kunnen heropstarten, 'door geavanceerde controletechnologieën'. 'Wij zijn vragende partij om samen met de overheid haalbare normen en tijdschema's voor een heropstart vast te leggen. Wij proberen de gevolgen voor onze klanten wereldwijd te beperken en hopen de stilgelegde activiteiten in Zwijndrecht zo snel mogelijk te kunnen hervatten.'

De Vlaamse overheid besliste vorige week vrijdag dat de productie bij 3M waarbij de nauwelijks afbreekbare PFAS-chemicaliën vrijkomen, minstens tijdelijk moest worden stilgelegd. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat de blootstellingsrisico's voor de omwonenden niet verder toenemen, klonk het. Het Amerikaanse chemiebedrijf was er niet in geslaagd om de omgevingsinspectie ervan te overtuigen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast. De Vlaamse regering had 3M voor een ultimatum gesteld naar aanleiding van de alarmerende resultaten van een bloedonderzoek bij de omwonenden. 3M tekende daarop beroep aan bij de Raad van State, maar vangt daar nu bot, bevestigt een woordvoerder. 3M bracht onder meer in dat er impact zou zijn op de tewerkstelling. Maar: 'In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de bestreden beslissing ook een ernstige schade zou toebrengen aan haar personeelsbestand, wordt vastgesteld dat de verzoekende partij geen concrete, verifieerbare gegevens en/of stavingsstukken aanbrengt of overlegt die de Raad van State ervan zouden kunnen overtuigen dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, indien ze pas na het afwikkelen van de gewone schorsingsprocedure zou worden uitgesproken, onherroepelijk te laat zou komen om die bijzondere schade die toe te schrijven is aan de bestreden beslissing, op te vangen of de belangen van de verzoekende partij veilig te stellen', is te lezen in het arrest. 3M kan dus wel nog de reguliere schorsingsprocedure doorlopen. 'Dit bevestigt dat een multinational die de fine fleur van de advocatuur voor zijn kar spant, niet op kan tegen de bescherming van de gezondheid van de mensen', zegt minister van Omgeving Zuhal Demir in een reactie. 'Ik hoop dat hun gedrag zonder enige verantwoordelijkheidszin dan ook wijzigt. De extreme arrogantie die we hebben gezien leidt niet tot oplossingen en moet stoppen.' De Omgevingsinspectie ging de voorbije week controleren of 3M aan de veiligheidsmaatregel uitvoering gaf en dat was wel degelijk het geval, meldt Demir. 3M reageert 'teleurgesteld' op het arrest van de Raad van State. 'Maar we zullen ons houden aan deze beslissing', laat het bedrijf weten.Niet alle productie wordt stilgelegd. 'De site van 3M in Zwijndrecht blijft operationeel binnen het kader van de opgelegde veiligheidsmaatregelen', aldus het bedrijf. 'Ondertussen blijven wij maatregelen nemen om de uitstoot van PFAS verder te verminderen. We blijven ook nauw samenwerken met de overheid om aan te tonen dat we kunnen voldoen aan de eisen van de recent opgelegde veiligheidsmaatregelen.' 3M stelt verder te hopen de stilgelegde activiteiten spoedig te kunnen heropstarten, 'door geavanceerde controletechnologieën'. 'Wij zijn vragende partij om samen met de overheid haalbare normen en tijdschema's voor een heropstart vast te leggen. Wij proberen de gevolgen voor onze klanten wereldwijd te beperken en hopen de stilgelegde activiteiten in Zwijndrecht zo snel mogelijk te kunnen hervatten.'