Eind 2001 dreigde het faillissement voor Telenet. Als voorwaarde voor een reddende lening van een bankenconsortium moest Telenet op zoek naar extra inkomsten. Eén van de meer creatieve ideeën was een verhoging van de terminatietarieven. Die vergoeden operatoren voor het afwikkelen naar hun eigen klanten van gesprekken afkomstig van andere netwerken.

Tot op dat moment rekenden operatoren elkaar daarvoor hetzelfde aan als wat Belgacom vroeg. Telenet vervijfvoudigde eenzijdig zijn tarief, met toestemming van het BIPT. Belgacom kreeg vervolgens van het BIPT het gebod om die tarieven door te rekenen aan zijn klanten en het verbod om via least cost routing (in essentie het omleiden van verkeer via het buitenland ) die hoge tarieven te omzeilen.

De Raad van State vernietigt nu die beslissingen. Volgens de Raad van State hield het BIPT in zijn besluit van 11 juni 2002 enkel rekening met een kostenberekening van Telenet en niet met andere relevante criteria, zoals de negatieve impact op consumenten en concurrenten. Volgens de Raad was de beslissing genomen met miskenning van het "zorgvuldigheidsbeginsel" en "de materiële en formele motiveringsplicht".

Het is niet zeker dat Belgacom nu schadevergoedingen zal kunnen vragen. Het BIPT kreeg in 2009 wettelijk de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden herstelbesluiten te nemen als eerdere beslissingen door een rechterlijke autoriteit vernietigd werden.

In een reactie zegt voorzitter Luc Hindryckx van de Raad van het BIPT dat zijn organisatie het arrest bekijkt. "Wij hebben nog geen conclusies getrokken", klinkt het. Volgens Hindryckx is er ook geen termijn bepaald waarbinnen het BIPT zal reageren.

BL

Eind 2001 dreigde het faillissement voor Telenet. Als voorwaarde voor een reddende lening van een bankenconsortium moest Telenet op zoek naar extra inkomsten. Eén van de meer creatieve ideeën was een verhoging van de terminatietarieven. Die vergoeden operatoren voor het afwikkelen naar hun eigen klanten van gesprekken afkomstig van andere netwerken. Tot op dat moment rekenden operatoren elkaar daarvoor hetzelfde aan als wat Belgacom vroeg. Telenet vervijfvoudigde eenzijdig zijn tarief, met toestemming van het BIPT. Belgacom kreeg vervolgens van het BIPT het gebod om die tarieven door te rekenen aan zijn klanten en het verbod om via least cost routing (in essentie het omleiden van verkeer via het buitenland ) die hoge tarieven te omzeilen. De Raad van State vernietigt nu die beslissingen. Volgens de Raad van State hield het BIPT in zijn besluit van 11 juni 2002 enkel rekening met een kostenberekening van Telenet en niet met andere relevante criteria, zoals de negatieve impact op consumenten en concurrenten. Volgens de Raad was de beslissing genomen met miskenning van het "zorgvuldigheidsbeginsel" en "de materiële en formele motiveringsplicht". Het is niet zeker dat Belgacom nu schadevergoedingen zal kunnen vragen. Het BIPT kreeg in 2009 wettelijk de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden herstelbesluiten te nemen als eerdere beslissingen door een rechterlijke autoriteit vernietigd werden. In een reactie zegt voorzitter Luc Hindryckx van de Raad van het BIPT dat zijn organisatie het arrest bekijkt. "Wij hebben nog geen conclusies getrokken", klinkt het. Volgens Hindryckx is er ook geen termijn bepaald waarbinnen het BIPT zal reageren. BL