Het Belgische postbedrijf wordt al jaren geconfronteerd met een krimpende brievenmarkt. Het BIPT bevestigt in een mededeling dat de tarieven "in belangrijke mate" gelieerd zijn aan de forse volumedalingen binnen het brievensegment. Het ging een daling van liefst 9,3 procent voor binnenlandse brieven tijdens het eerste semester van 2019. Bpost zelf wijst op een daling van een derde van zijn briefwisselingvolumes op minder dan 10 jaar tijd. De prijsstijgingen moeten daarom voor een stuk de toename van de vaste kosten opvangen. De prijzen van het zogenaamde kleingebruikerspakket zullen gemiddeld met 11,4 procent toenemen, zoals bpost had gevraagd. Volgens de wettelijke price cap-formule (het wettelijk prijsplafond) behoorde een stijging met 16,83 procent tot de mogelijkheden. Bpost zelf houdt het op een stijging met ongeveer 5,1 procent voor binnenlandse post. Concreet zal de prior postzegel, die een uitreiking de werkdag nadien garandeert, volgend jaar 1,21 euro kosten, een stijging met 21 procent. Tegenover 2017 gaat het om een toename met 53,2 procent. De non prior zegel (levering binnen de drie werkdagen) wordt 6,32 procent duurder en zal voortaan 1,01 euro kosten - nipt duurder dus dan wat de prior postzegel vandaag nog kost. Vandaag kiest 80 procent van de klanten voor een non prior postzegel. Als postzegels per tien worden aangekocht liggen de prijzen lager. De non prior zegels kosten dan 0,98 euro per stuk, de prior zegels 1,18 euro per stuk. Volgens bpost koop 95 procent van de klanten een postzegelvel, en kiezen ze zo dus voor het goedkoopste tarief. Voor binnenlandse pakketten staat geen tariefaanpassing op het programma. Het tarief voor een genormaliseerde zending binnen Europa zal 1,55 euro bij een minimum aankoop van 5 zegels bedragen en 1,61 euro indien de postzegels per stuk worden gekocht. Voor zendingen buiten Europa zal het internationaal tarief vanaf 5 postzegels 1,77 euro en per stuk 1,83 euro bedragen. Het BIPT herhaalt zijn kritiek op de wetgever dat de huidige postwet en tariefformule onvoldoende toelaten de betaalbaarheid en kostenoriëntatie van tariefverhogingen van enkelstuktarieven af te toetsen. Bij de totstandkoming van het wettelijk kader waarschuwde het instituut voor de belangrijke impact op de posttarieven. "De voorspelde 'historisch ongeziene prijsstijgingen', zijnde met maximaal circa 40 procent tegen 2020 voor het kleingebruikerspakket, zijn inmiddels zelfs meer dan realiteit geworden voor de prior postzegel", luidt het. (Belga)

Het Belgische postbedrijf wordt al jaren geconfronteerd met een krimpende brievenmarkt. Het BIPT bevestigt in een mededeling dat de tarieven "in belangrijke mate" gelieerd zijn aan de forse volumedalingen binnen het brievensegment. Het ging een daling van liefst 9,3 procent voor binnenlandse brieven tijdens het eerste semester van 2019. Bpost zelf wijst op een daling van een derde van zijn briefwisselingvolumes op minder dan 10 jaar tijd. De prijsstijgingen moeten daarom voor een stuk de toename van de vaste kosten opvangen. De prijzen van het zogenaamde kleingebruikerspakket zullen gemiddeld met 11,4 procent toenemen, zoals bpost had gevraagd. Volgens de wettelijke price cap-formule (het wettelijk prijsplafond) behoorde een stijging met 16,83 procent tot de mogelijkheden. Bpost zelf houdt het op een stijging met ongeveer 5,1 procent voor binnenlandse post. Concreet zal de prior postzegel, die een uitreiking de werkdag nadien garandeert, volgend jaar 1,21 euro kosten, een stijging met 21 procent. Tegenover 2017 gaat het om een toename met 53,2 procent. De non prior zegel (levering binnen de drie werkdagen) wordt 6,32 procent duurder en zal voortaan 1,01 euro kosten - nipt duurder dus dan wat de prior postzegel vandaag nog kost. Vandaag kiest 80 procent van de klanten voor een non prior postzegel. Als postzegels per tien worden aangekocht liggen de prijzen lager. De non prior zegels kosten dan 0,98 euro per stuk, de prior zegels 1,18 euro per stuk. Volgens bpost koop 95 procent van de klanten een postzegelvel, en kiezen ze zo dus voor het goedkoopste tarief. Voor binnenlandse pakketten staat geen tariefaanpassing op het programma. Het tarief voor een genormaliseerde zending binnen Europa zal 1,55 euro bij een minimum aankoop van 5 zegels bedragen en 1,61 euro indien de postzegels per stuk worden gekocht. Voor zendingen buiten Europa zal het internationaal tarief vanaf 5 postzegels 1,77 euro en per stuk 1,83 euro bedragen. Het BIPT herhaalt zijn kritiek op de wetgever dat de huidige postwet en tariefformule onvoldoende toelaten de betaalbaarheid en kostenoriëntatie van tariefverhogingen van enkelstuktarieven af te toetsen. Bij de totstandkoming van het wettelijk kader waarschuwde het instituut voor de belangrijke impact op de posttarieven. "De voorspelde 'historisch ongeziene prijsstijgingen', zijnde met maximaal circa 40 procent tegen 2020 voor het kleingebruikerspakket, zijn inmiddels zelfs meer dan realiteit geworden voor de prior postzegel", luidt het. (Belga)