Het NextGen District wordt een hotspot voor circulaire economie, waar end-of-life-producten een tweede of derde leven krijgen, circulaire koolstofoplossingen onderzocht worden en experimenten met hernieuwbare energie worden uitgevoerd. Het terrein komt op de voormalige site van General Motors van 88 ha, er is ruimte voor zowel grote bedrijven als start-ups.

In oktober startte een internationale marktbevraging voor concessieverleningen, waarvan de eerste ronde nu is afgerond. Port of Antwerp voert nu gesprekken met de kandidaten die voldoen aan de vooropgestelde criteria.

Vier kandidaten zijn dinsdag bekendgemaakt. Het in Nederland gevestigde Biondoil wil op het nieuwe terrein een raffinaderij bouwen voor tweede generatie biobrandstoffen en biochemicaliën. Het Belgische Laupat Industries converteert afval van afgedankte autobanden naar nieuwe ruwe materialen. Novali ontwikkelt en produceert de volgende generatie lithium batterijen en Triple Helix wil een pilootfabriek voor de recyclage van polyurethaanschuim en PET-schaaltjes bouwen. De kandidaten zullen hun case nu verdiepen.

Donderdag start de tweede ronde van de bevraging via de website. Door met verschillende bevragingen te werken, krijgen zoveel mogelijk bedrijven, die actief zijn in de 'nieuwe economie' en die werken met de nieuwste en evolutieve technologieën, de kans om op verschillende momenten te kandideren. Bijkomende kandidaten wordt gevraagd om tegen 20 oktober 2021 hun projectvoorstellen in te dienen.

'We beogen met het NextGen District honderden nieuwe jobs die verder zullen bijdragen aan de duurzame groei van onze haven', zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). 'Deze proeftuin voor technologische en duurzame innovatie, waar pioniers de ruimte krijgen om te groeien, zal bijdragen aan de versterking, synergie en diversificatie van het havenplatform', klinkt het.

Het NextGen District wordt een hotspot voor circulaire economie, waar end-of-life-producten een tweede of derde leven krijgen, circulaire koolstofoplossingen onderzocht worden en experimenten met hernieuwbare energie worden uitgevoerd. Het terrein komt op de voormalige site van General Motors van 88 ha, er is ruimte voor zowel grote bedrijven als start-ups. In oktober startte een internationale marktbevraging voor concessieverleningen, waarvan de eerste ronde nu is afgerond. Port of Antwerp voert nu gesprekken met de kandidaten die voldoen aan de vooropgestelde criteria. Vier kandidaten zijn dinsdag bekendgemaakt. Het in Nederland gevestigde Biondoil wil op het nieuwe terrein een raffinaderij bouwen voor tweede generatie biobrandstoffen en biochemicaliën. Het Belgische Laupat Industries converteert afval van afgedankte autobanden naar nieuwe ruwe materialen. Novali ontwikkelt en produceert de volgende generatie lithium batterijen en Triple Helix wil een pilootfabriek voor de recyclage van polyurethaanschuim en PET-schaaltjes bouwen. De kandidaten zullen hun case nu verdiepen.Donderdag start de tweede ronde van de bevraging via de website. Door met verschillende bevragingen te werken, krijgen zoveel mogelijk bedrijven, die actief zijn in de 'nieuwe economie' en die werken met de nieuwste en evolutieve technologieën, de kans om op verschillende momenten te kandideren. Bijkomende kandidaten wordt gevraagd om tegen 20 oktober 2021 hun projectvoorstellen in te dienen. 'We beogen met het NextGen District honderden nieuwe jobs die verder zullen bijdragen aan de duurzame groei van onze haven', zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). 'Deze proeftuin voor technologische en duurzame innovatie, waar pioniers de ruimte krijgen om te groeien, zal bijdragen aan de versterking, synergie en diversificatie van het havenplatform', klinkt het.