Langdurig zieke werknemers krijgen er informatie over hoe zij weer aan het werk kunnen. Volgens Samana en de christelijke vakbond ACV voldoet de huidige regeling voor de re-integratie van chronisch zieke mensen op de werkvloer niet. Zij stellen een aantal verbeterpunten voor.

De nieuwe wettelijke regeling is sinds begin 2017 van kracht. Maar uit een eerste evaluatie blijkt dat 70 procent van de re-integratietrajecten eindigt in ontslag wegens medische overmacht, een financiële domper voor de betrokken werknemers. 'De huidige re-integratiewetgeving is op die manier eigenlijk een versoepeling van de ontslagwetgeving en helpt werknemers niet terug in het zadel, wat uiteindelijk toch de bedoeling moet zijn', stelt Samana.

De organisatie hield meer dan 80 informatiesamenkomsten en deed meer dan 100 interviews met chronisch zieke mensen. 'Er wordt duidelijk niet ingezet op een positief verhaal van re-integratie', luidt het. 'Chronisch zieke mensen voelen zich meer en meer gestigmatiseerd. Angst is een gevoel dat bij hen overheerst.'

Samana en het ACV pleiten ervoor om te focussen op het positieve. Voorts willen ze meer werkbaar werk en preventie en doelgerichte informatiecampagnes. Bovendien dringen ze aan op een financiële tussenkomst van de werkgever bovenop de uitkering voor langdurig zieke werknemers die willen re-integreren maar ontslagen worden wegens medische overmacht.

Het pop-up-uitzendbureau opent om 11 uur in Shopping I in Genk. Er zijn meer dan 400.000 langdurig zieken in ons land.

Langdurig zieke werknemers krijgen er informatie over hoe zij weer aan het werk kunnen. Volgens Samana en de christelijke vakbond ACV voldoet de huidige regeling voor de re-integratie van chronisch zieke mensen op de werkvloer niet. Zij stellen een aantal verbeterpunten voor.De nieuwe wettelijke regeling is sinds begin 2017 van kracht. Maar uit een eerste evaluatie blijkt dat 70 procent van de re-integratietrajecten eindigt in ontslag wegens medische overmacht, een financiële domper voor de betrokken werknemers. 'De huidige re-integratiewetgeving is op die manier eigenlijk een versoepeling van de ontslagwetgeving en helpt werknemers niet terug in het zadel, wat uiteindelijk toch de bedoeling moet zijn', stelt Samana. De organisatie hield meer dan 80 informatiesamenkomsten en deed meer dan 100 interviews met chronisch zieke mensen. 'Er wordt duidelijk niet ingezet op een positief verhaal van re-integratie', luidt het. 'Chronisch zieke mensen voelen zich meer en meer gestigmatiseerd. Angst is een gevoel dat bij hen overheerst.' Samana en het ACV pleiten ervoor om te focussen op het positieve. Voorts willen ze meer werkbaar werk en preventie en doelgerichte informatiecampagnes. Bovendien dringen ze aan op een financiële tussenkomst van de werkgever bovenop de uitkering voor langdurig zieke werknemers die willen re-integreren maar ontslagen worden wegens medische overmacht. Het pop-up-uitzendbureau opent om 11 uur in Shopping I in Genk. Er zijn meer dan 400.000 langdurig zieken in ons land.