"We blijven nodig", zei Michel Casselman, de nieuwe CEO van PMV, bij de voorstelling van de resultaten. Hij doelde daarmee op de speciale rol van PMV. Het Vlaamse overheidsbedrijf investeert in jonge en innovatieve kmo's, die geen of onvoldoende middelen vinden in de privésector. Die vindt zo'n bedrijven te riskant. Een voorbeeld is miDiagnostics, een nieuw bedrijf gespecialiseerd in medische diagnostiek. PMV bracht geld in, en volgens Casselman trok dat ook andere investeerders over de brug. Het gaat om het Leuvense onderzoekscentrum imec, de Amerikaanse Johns Hopkins University, en de Vlaamse zakenlui Marc Coucke en Michel Akkermans. "Zonder PMV was dat niet gelukt," aldus Casselman.

De meerwaarde die PMV realiseert op de verkoop van dergelijke participaties bedroeg vorig jaar 22,9 miljoen euro. Dat overtrof net de minwaarden, die uitkwamen op 20,7 miljoen euro. Die minwaarden tellen mee voor het resultaat, maar bestaan enkel op papier. "Als de onderneming uit de problemen geraakt, kan de minwaarde in de toekomst omkeren in een meerwaarde," aldus Casselman.

PMV heeft ook andere inkomsten, zoals intresten van leningen aan bedrijven. Daarnaast versterkt de investeringsmaatschappij waarborgen, die niet op de balans komen, maar wel een vergoeding opleveren. Tenslotte ontvangt PMV ook vergoedingen voor het beheer van een reeks fondsen, zoals de ARKimedes-fondsen. Via deze fondsen legt PMV een euro naast elke euro die private durfkapitaalfondsen investeren in innovatieve kmo's.

Globaal komt PMV aan een nettowinst van 9,1 miljoen euro voor 2014, tegen een verlies van 9,5 miljoen euro een jaar eerder. Casselman benadrukt dat het om geconsolideerde cijfers gaat. "Tot nog toe publiceerde PMV resultaten zonder rekening te houden met onze dochters, zoals Vinnof, dat risicokapitaal verschaft aan starters en jonge ondernemingen. Reken je de dochters niet mee, dan zouden we vorig jaar uitgekomen zijn op een verlies van 5,1 miljoen euro."

Politiek

PMV werkt aan een stroomlijning van haar arsenaal, dat voor ondernemers vaak overkomt als een ondoordringbaar woud. Voor innovatieve bedrijven bijvoorbeeld is er risicokapitaal te krijgen bij Vinnof, maar ook bij TINA, met daarnaast mogelijkheid tot mezzaninefinanciering. Ook andere doelgroepen komen aan hun trekken, via CultuurInvest, Flanders' Care Invest of KidsInvest. "Op de website van PMV kun je blijven scrollen," aldus Casselman. "We erkennen dat het moeilijk is om het bos door de bomen te zien."

De politici gaan niet vrijuit bij deze wildgroei, volgens uittredend PMV-voorzitter Clair Ysebaert. "Veel namen uit ons arsenaal komen uit de koker van één of andere minister. KidsInvest, bedoeld voor kinderopvangprojecten, kwam er op vraag van de toenmalige Vlaamse minister van Economie, Patricia Ceysens. CultuurInvest, voor investeringen in de creatieve en culturele sectoren, is bedacht door de toenmalige cultuurminister Bert Anciaux, waarbij ook ministers Dirk Van Mechelen en Fientje Moerman hun zegje wilden hebben."

Snapt de huidige Vlaamse regering dat ze de zaken niet te ingewikkeld mag maken voor PMV? "Wij houden niet op met dat te zeggen," aldus Ysebaert. "Maar onze aandeelhouder is nu eenmaal de overheid. Als zij een opdracht geeft, kunnen we dat niet weigeren. Al een geluk dat enkel de politiek in onze raad van bestuur zetelt. We moeten er geen reeks van belangenorganisaties bij nemen."

Kennis

PMV moet voortaan rekening houden met het ESR-systeem (Europees Stelsel van Rekeningen) van Eurostat, de statistische dienst van de EU. Dat kan belangrijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de verrekening van infrastructuurinvesteringen door PMV. "Het risico bestaat dat de Vlaamse regering grote infrastructuurprojecten op haar begroting zal moeten nemen," aldus Casselman. "Vorig jaar was er nog veel onduidelijkheid over de nieuwe regels, maar nu begint het zich beter af te tekenen."

Hoe moet het dan verder met infrastructuurinvesteringen door PMV? "We trekken ons niet terug uit dit soort investeringen," zegt Casselman. "We zullen geval per geval bekijken. PMV heeft intussen veel kennis opgebouwd op dat vlak, zoals de manier van financiering, of de geschikte juridische structuur voor zo'n investering. Die kennis kunnen we valoriseren, bijvoorbeeld als begeleider van dergelijke projecten."

"We blijven nodig", zei Michel Casselman, de nieuwe CEO van PMV, bij de voorstelling van de resultaten. Hij doelde daarmee op de speciale rol van PMV. Het Vlaamse overheidsbedrijf investeert in jonge en innovatieve kmo's, die geen of onvoldoende middelen vinden in de privésector. Die vindt zo'n bedrijven te riskant. Een voorbeeld is miDiagnostics, een nieuw bedrijf gespecialiseerd in medische diagnostiek. PMV bracht geld in, en volgens Casselman trok dat ook andere investeerders over de brug. Het gaat om het Leuvense onderzoekscentrum imec, de Amerikaanse Johns Hopkins University, en de Vlaamse zakenlui Marc Coucke en Michel Akkermans. "Zonder PMV was dat niet gelukt," aldus Casselman.De meerwaarde die PMV realiseert op de verkoop van dergelijke participaties bedroeg vorig jaar 22,9 miljoen euro. Dat overtrof net de minwaarden, die uitkwamen op 20,7 miljoen euro. Die minwaarden tellen mee voor het resultaat, maar bestaan enkel op papier. "Als de onderneming uit de problemen geraakt, kan de minwaarde in de toekomst omkeren in een meerwaarde," aldus Casselman.PMV heeft ook andere inkomsten, zoals intresten van leningen aan bedrijven. Daarnaast versterkt de investeringsmaatschappij waarborgen, die niet op de balans komen, maar wel een vergoeding opleveren. Tenslotte ontvangt PMV ook vergoedingen voor het beheer van een reeks fondsen, zoals de ARKimedes-fondsen. Via deze fondsen legt PMV een euro naast elke euro die private durfkapitaalfondsen investeren in innovatieve kmo's.Globaal komt PMV aan een nettowinst van 9,1 miljoen euro voor 2014, tegen een verlies van 9,5 miljoen euro een jaar eerder. Casselman benadrukt dat het om geconsolideerde cijfers gaat. "Tot nog toe publiceerde PMV resultaten zonder rekening te houden met onze dochters, zoals Vinnof, dat risicokapitaal verschaft aan starters en jonge ondernemingen. Reken je de dochters niet mee, dan zouden we vorig jaar uitgekomen zijn op een verlies van 5,1 miljoen euro." PMV werkt aan een stroomlijning van haar arsenaal, dat voor ondernemers vaak overkomt als een ondoordringbaar woud. Voor innovatieve bedrijven bijvoorbeeld is er risicokapitaal te krijgen bij Vinnof, maar ook bij TINA, met daarnaast mogelijkheid tot mezzaninefinanciering. Ook andere doelgroepen komen aan hun trekken, via CultuurInvest, Flanders' Care Invest of KidsInvest. "Op de website van PMV kun je blijven scrollen," aldus Casselman. "We erkennen dat het moeilijk is om het bos door de bomen te zien."De politici gaan niet vrijuit bij deze wildgroei, volgens uittredend PMV-voorzitter Clair Ysebaert. "Veel namen uit ons arsenaal komen uit de koker van één of andere minister. KidsInvest, bedoeld voor kinderopvangprojecten, kwam er op vraag van de toenmalige Vlaamse minister van Economie, Patricia Ceysens. CultuurInvest, voor investeringen in de creatieve en culturele sectoren, is bedacht door de toenmalige cultuurminister Bert Anciaux, waarbij ook ministers Dirk Van Mechelen en Fientje Moerman hun zegje wilden hebben."Snapt de huidige Vlaamse regering dat ze de zaken niet te ingewikkeld mag maken voor PMV? "Wij houden niet op met dat te zeggen," aldus Ysebaert. "Maar onze aandeelhouder is nu eenmaal de overheid. Als zij een opdracht geeft, kunnen we dat niet weigeren. Al een geluk dat enkel de politiek in onze raad van bestuur zetelt. We moeten er geen reeks van belangenorganisaties bij nemen."PMV moet voortaan rekening houden met het ESR-systeem (Europees Stelsel van Rekeningen) van Eurostat, de statistische dienst van de EU. Dat kan belangrijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de verrekening van infrastructuurinvesteringen door PMV. "Het risico bestaat dat de Vlaamse regering grote infrastructuurprojecten op haar begroting zal moeten nemen," aldus Casselman. "Vorig jaar was er nog veel onduidelijkheid over de nieuwe regels, maar nu begint het zich beter af te tekenen."Hoe moet het dan verder met infrastructuurinvesteringen door PMV? "We trekken ons niet terug uit dit soort investeringen," zegt Casselman. "We zullen geval per geval bekijken. PMV heeft intussen veel kennis opgebouwd op dat vlak, zoals de manier van financiering, of de geschikte juridische structuur voor zo'n investering. Die kennis kunnen we valoriseren, bijvoorbeeld als begeleider van dergelijke projecten."