In Gent wordt op donderdag 30 september het 20-jarig bestaan van Plato gevierd. Het principe is eenvoudig. Onder leiding van twee, nu meestal drie, peters, doorgaans kaderleden van grotere bedrijven, komt een groep ondernemers een keer per maand samen. Ze bespreken problemen waarmee de groepsleden te maken hebben: de zoektocht naar personeel, financiering, boekhouding, enzovoort.

"Twintig jaar geleden was opleiding en vorming voor kmo's iets ongewoons", herinnert Karel Uyttersprot, ex-directeur Voka Oost-Vlaanderen, zich. "Maar de formule is erg sterk gebleken in haar eenvoud. Wij verfijnden dat concept en trokken het open." Er ontstonden gespecialiseerde Plato's, in HR, financiën, export,... Maar het concept ging ook internationaal, naar Nederland, Oost-Europa, en verder Scandinavië, Ierland, Engeland, Egypte en Zuid-Afrika.

Plato legde ook de basis voor Athena, het opleidingsinstituut van de Kamer, maar ook voor een reeks andere lerende netwerken. Atlas, dat mikt op de integratie van allochtonen in de kmo; Quadrant, dat sinds 2004 sensibiliseert over maatschappelijk verantwoord ondernemen; Pecunia, dat focust op groei door overnames; KWIC, dat draait rond zelfsturende teams en de Plato's Meestergasten, Competentiemanagement, Management Assistenten, Energie, en Grote Bedrijven, die zaken als arbeidsongevallen, accountantskosten en financieringen met elkaar vergelijken.

Een Vlerick-studie uit 2008 toonde aan dat de tevredenheid over peterschapsprojecten zeer groot is. De deelnemers worden internationaler, groeien in werkgelegenheid en omzet en doen meerdere keren mee. Peterschapsprojecten hebben in de eerste plaats impact op de persoon en zijn ontwikkeling, eerder dan op de onderneming. Zes op tien deelnemers zeggen expliciet dat peterschappen bijdroegen tot de verbreding en verdieping van hun bestaande netwerken. Toch is er ook vraag naar meer inbreng van externe experts en naar groepsoverschrijdende activiteiten.
"Nu is het tijd voor de volgende stap", meent adviseur Tom Van Acker. "De Plato-netwerken moeten meer op elkaar worden afgestemd. Je creëert een netwerk, dat kan je net zo goed over de groepen heen trekken. Nu zijn het allemaal cellen, maar die moeten worden verbonden. Plato moet vooral de gelatine zijn die iedereen bindt."

Ook de deelnemers zijn tevreden. "Plato geeft vooral veel zelfvertrouwen, je voelt je sterker omdat je er niet alleen voor staat", vindt Jo De Gelder van DTB De Gelder. "Je leert de sterktes van bedrijfsbeheer kennen op een praktische manier." Ook de rol van de peters is heel belangrijk, meent Nathalie De Nil van Cn Fashion. "Zij sturen, coachen... Wij leren als kleine ondernemingen hoe grote ondernemingen als Bank van Breda, Electrabel of Partena worden gerund. Of hoe een bank naar je cijfers kijkt. Als ondernemer ben je anders alleen op je eiland en zoiets leer je niet in boekjes. Wat ik leer, kan ik ook toepassen." Plato-peter Peter Coule besluit: "Plato? De beste raad van bestuur die je kan inbeelden."

LUH

Het volledige artikel leest u in Trends van deze week.

In Gent wordt op donderdag 30 september het 20-jarig bestaan van Plato gevierd. Het principe is eenvoudig. Onder leiding van twee, nu meestal drie, peters, doorgaans kaderleden van grotere bedrijven, komt een groep ondernemers een keer per maand samen. Ze bespreken problemen waarmee de groepsleden te maken hebben: de zoektocht naar personeel, financiering, boekhouding, enzovoort. "Twintig jaar geleden was opleiding en vorming voor kmo's iets ongewoons", herinnert Karel Uyttersprot, ex-directeur Voka Oost-Vlaanderen, zich. "Maar de formule is erg sterk gebleken in haar eenvoud. Wij verfijnden dat concept en trokken het open." Er ontstonden gespecialiseerde Plato's, in HR, financiën, export,... Maar het concept ging ook internationaal, naar Nederland, Oost-Europa, en verder Scandinavië, Ierland, Engeland, Egypte en Zuid-Afrika. Plato legde ook de basis voor Athena, het opleidingsinstituut van de Kamer, maar ook voor een reeks andere lerende netwerken. Atlas, dat mikt op de integratie van allochtonen in de kmo; Quadrant, dat sinds 2004 sensibiliseert over maatschappelijk verantwoord ondernemen; Pecunia, dat focust op groei door overnames; KWIC, dat draait rond zelfsturende teams en de Plato's Meestergasten, Competentiemanagement, Management Assistenten, Energie, en Grote Bedrijven, die zaken als arbeidsongevallen, accountantskosten en financieringen met elkaar vergelijken. Een Vlerick-studie uit 2008 toonde aan dat de tevredenheid over peterschapsprojecten zeer groot is. De deelnemers worden internationaler, groeien in werkgelegenheid en omzet en doen meerdere keren mee. Peterschapsprojecten hebben in de eerste plaats impact op de persoon en zijn ontwikkeling, eerder dan op de onderneming. Zes op tien deelnemers zeggen expliciet dat peterschappen bijdroegen tot de verbreding en verdieping van hun bestaande netwerken. Toch is er ook vraag naar meer inbreng van externe experts en naar groepsoverschrijdende activiteiten. "Nu is het tijd voor de volgende stap", meent adviseur Tom Van Acker. "De Plato-netwerken moeten meer op elkaar worden afgestemd. Je creëert een netwerk, dat kan je net zo goed over de groepen heen trekken. Nu zijn het allemaal cellen, maar die moeten worden verbonden. Plato moet vooral de gelatine zijn die iedereen bindt." Ook de deelnemers zijn tevreden. "Plato geeft vooral veel zelfvertrouwen, je voelt je sterker omdat je er niet alleen voor staat", vindt Jo De Gelder van DTB De Gelder. "Je leert de sterktes van bedrijfsbeheer kennen op een praktische manier." Ook de rol van de peters is heel belangrijk, meent Nathalie De Nil van Cn Fashion. "Zij sturen, coachen... Wij leren als kleine ondernemingen hoe grote ondernemingen als Bank van Breda, Electrabel of Partena worden gerund. Of hoe een bank naar je cijfers kijkt. Als ondernemer ben je anders alleen op je eiland en zoiets leer je niet in boekjes. Wat ik leer, kan ik ook toepassen." Plato-peter Peter Coule besluit: "Plato? De beste raad van bestuur die je kan inbeelden." LUHHet volledige artikel leest u in Trends van deze week.