Het komt er op neer dat het relatief optimisme plaats heeft geruimd voor toenemend pessimisme. In juni ging het Planbureau nog uit van toename van het bbp met 0,5 procent dit jaar, en een toename van het bbp met 1,3 procent in 2013. Bij de recente prognose is dat respectievelijk - 0,1 procent en + 0,7 procent.

Het Planbureau wijt de pessimistische cijfers aan "de economische groei in de eurozone, die sinds het tweede kwartaal van 2011 aangetast wordt door de wereldwijde groeivertraging en - vooral - door de schuldencrisis".

"Pas in de loop van 2013 zou de economische activiteit in de eurozone als geheel licht aantrekken, in navolging van de internationale conjunctuur en voor zover de eurocrisis geen uitbreiding neemt", voorspelt het Planbureau.

Volgens de prognoses van het Planbureau zal de inflatie in ons land dit jaar stijgen tot 2,9 procent, en dalen tot 1,8 procent in 2013. De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2012 gemiddeld 2,7 procent en in 2013 1,9 procent bedragen.

Eveneens sombere vooruitzichten voor de werkloosheid in ons land. Het Planbureau verwacht dat er dit jaar 9.100 werklozen zullen bijkomen, en volgend jaar zelfs 24.000. Dat zou de werkloosheidsgraad doen stijgen van 7,2 procent in 2011 tot 7,4 procent van de beroepsbevolking in 2013. (Belga/BO)

Het komt er op neer dat het relatief optimisme plaats heeft geruimd voor toenemend pessimisme. In juni ging het Planbureau nog uit van toename van het bbp met 0,5 procent dit jaar, en een toename van het bbp met 1,3 procent in 2013. Bij de recente prognose is dat respectievelijk - 0,1 procent en + 0,7 procent.Het Planbureau wijt de pessimistische cijfers aan "de economische groei in de eurozone, die sinds het tweede kwartaal van 2011 aangetast wordt door de wereldwijde groeivertraging en - vooral - door de schuldencrisis". "Pas in de loop van 2013 zou de economische activiteit in de eurozone als geheel licht aantrekken, in navolging van de internationale conjunctuur en voor zover de eurocrisis geen uitbreiding neemt", voorspelt het Planbureau. Volgens de prognoses van het Planbureau zal de inflatie in ons land dit jaar stijgen tot 2,9 procent, en dalen tot 1,8 procent in 2013. De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2012 gemiddeld 2,7 procent en in 2013 1,9 procent bedragen. Eveneens sombere vooruitzichten voor de werkloosheid in ons land. Het Planbureau verwacht dat er dit jaar 9.100 werklozen zullen bijkomen, en volgend jaar zelfs 24.000. Dat zou de werkloosheidsgraad doen stijgen van 7,2 procent in 2011 tot 7,4 procent van de beroepsbevolking in 2013. (Belga/BO)