Leemans wijst erop dat mensen niet altijd gezond blijven tot hun laatste dag. "En kortgeschoolden leven gemiddeld veel minder lang gezond dan hoogopgeleiden", zegt hij. "De mensen die slechte jobs hebben, vroeger beginnen werken en vaak geen tweede- of derdepijlerpensioen hebben, zijn de sigaar. N-VA heeft een darwinistische visie en rijdt voor de sterksten in de samenleving." De ACV-voorzitter kijkt ook naar onze noorderburen. "De liberale regering-Rutte heeft het al gedaan: wie in Nederland nu 18 is, zal tot 71,3 jaar moeten werken. Nu al stelt men vast dat dit niet haalbaar is", zegt hij. "Het aantal langdurig zieken piekt. Bij ons is in 2016 uit de werkbaarheidsmonitor gebleken dat de helft van de werknemers werkbaarheidsproblemen heeft. De regering heeft bitter weinig voorgesteld om dat te verbeteren, er is alleen maar aangedrongen op nog meer flexibiliteit." Ook de socialistische ABVV ziet de N-VA-plannen niet zitten. "De zogenaamde levensverwachting in goede gezondheid, het aantal jaar dat iemand in goede gezondheid leeft, bedraagt voor mannen 63,5 jaar en voor vrouwen 64,1 jaar. De levensverwachting in goede gezondheid ligt dus lager dan de wettelijke pensioenleeftijd vandaag", zegt federaal secretaris Raf De Weerdt op basis van Eurostat-cijfers uit 2017. "Bij kortgeschoolden ligt de gezonde levensverwachting zelfs niet eens op gemiddeld 64 jaar, maar nog een pak lager", zegt De Weerdt. "Voor hen wordt het afzien tot aan het pensioen. Deze realiteit is niet te verwaarlozen." (Belga)

Leemans wijst erop dat mensen niet altijd gezond blijven tot hun laatste dag. "En kortgeschoolden leven gemiddeld veel minder lang gezond dan hoogopgeleiden", zegt hij. "De mensen die slechte jobs hebben, vroeger beginnen werken en vaak geen tweede- of derdepijlerpensioen hebben, zijn de sigaar. N-VA heeft een darwinistische visie en rijdt voor de sterksten in de samenleving." De ACV-voorzitter kijkt ook naar onze noorderburen. "De liberale regering-Rutte heeft het al gedaan: wie in Nederland nu 18 is, zal tot 71,3 jaar moeten werken. Nu al stelt men vast dat dit niet haalbaar is", zegt hij. "Het aantal langdurig zieken piekt. Bij ons is in 2016 uit de werkbaarheidsmonitor gebleken dat de helft van de werknemers werkbaarheidsproblemen heeft. De regering heeft bitter weinig voorgesteld om dat te verbeteren, er is alleen maar aangedrongen op nog meer flexibiliteit." Ook de socialistische ABVV ziet de N-VA-plannen niet zitten. "De zogenaamde levensverwachting in goede gezondheid, het aantal jaar dat iemand in goede gezondheid leeft, bedraagt voor mannen 63,5 jaar en voor vrouwen 64,1 jaar. De levensverwachting in goede gezondheid ligt dus lager dan de wettelijke pensioenleeftijd vandaag", zegt federaal secretaris Raf De Weerdt op basis van Eurostat-cijfers uit 2017. "Bij kortgeschoolden ligt de gezonde levensverwachting zelfs niet eens op gemiddeld 64 jaar, maar nog een pak lager", zegt De Weerdt. "Voor hen wordt het afzien tot aan het pensioen. Deze realiteit is niet te verwaarlozen." (Belga)