Het bedrijf onderwierp veertien Peugeot-modellen en elf Citroëns aan testen die het echte verbruik moeten weergeven. Daaruit kwam naar voren dat tot 44 procent meer benzine wordt verbruikt dan in de brochures was aangegeven. Daardoor waren de eigenaars duurder uit en werden meer schadelijke stoffen uitgestoten. De nieuwe testen werden uitgevoerd in samenwerking met milieuorganisaties. Het vertrouwen in automakers liep wereldwijd een deuk op, nadat Volkswagen in september toegaf uitstoottesten te hebben gemanipuleerd. (Belga)

Het bedrijf onderwierp veertien Peugeot-modellen en elf Citroëns aan testen die het echte verbruik moeten weergeven. Daaruit kwam naar voren dat tot 44 procent meer benzine wordt verbruikt dan in de brochures was aangegeven. Daardoor waren de eigenaars duurder uit en werden meer schadelijke stoffen uitgestoten. De nieuwe testen werden uitgevoerd in samenwerking met milieuorganisaties. Het vertrouwen in automakers liep wereldwijd een deuk op, nadat Volkswagen in september toegaf uitstoottesten te hebben gemanipuleerd. (Belga)