Sinds twee weken werd drie dagen per week gestaakt bij de intercommunale. Het personeel protesteerde tegen het ontslag van drie werknemers. De vakbonden vreesden dat het ontslag de voorbode was van een grotere sanering.

Het voorstel van de directie houdt in dat er geen collectief ontslag binnen het bedrijf volgt en dat bij een individueel ontslag specifieke regels zullen worden nageleefd.

De vakbonden hebben de acties opgeschort en zullen de situatie bij het bedrijf op de voet volgen. Bij Tecteo heerst al twee jaar onrust.


Sinds twee weken werd drie dagen per week gestaakt bij de intercommunale. Het personeel protesteerde tegen het ontslag van drie werknemers. De vakbonden vreesden dat het ontslag de voorbode was van een grotere sanering. Het voorstel van de directie houdt in dat er geen collectief ontslag binnen het bedrijf volgt en dat bij een individueel ontslag specifieke regels zullen worden nageleefd. De vakbonden hebben de acties opgeschort en zullen de situatie bij het bedrijf op de voet volgen. Bij Tecteo heerst al twee jaar onrust.