De Nationale Bank ging vorige week over tot blokkering van de rekeningen bij Optima Bank, om een gelijke behandeling te verzekeren van alle klanten en schuldeisers. Het Garantiefonds werd ingeschakeld om de tegoeden van gedupeerde klanten terug te betalen. Dinsdagavond meldde het bedrijf dat het boeken neerlegt bij de Gentse rechtbank van koophandel. Wanneer het faillissement zal uitgesproken worden, is nog niet duidelijk. "De medewerkers werden de afgelopen dagen op de hoogte gehouden over de inspanningen van de directie om een potentiële doorstart mogelijk te maken en aldus een toekomst voor het bedrijf te verzekeren", melden de vakbonden. "De verslagenheid is dan ook groot onder de medewerkers. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Optima Bank zich in zwaar weer bevond. Onder het personeel heerst dan ook vooral kwaadheid en de indruk dat het bedrijf met het voltallige personeel niet de kansen kreeg van de toeziende overheden die het toekwam." De snelheid waarmee het dossier evolueerde is "uniek in België", stellen de vakbonden. "Op maandag 6 juni spraken we over een gezond bedrijf, acht dagen later legt Optima Bank de boeken neer. Het feit dat de bank vanaf dag één ressorteerde onder de toezichthoudende overheid vergroot de verontwaardiging bij het personeel. De te korte tijdspanne waarbinnen Optima Bank een oplossing moest vinden om een duurzame doorstart uit te werken die zowel een oplossing bood aan spaarder en personeel, bleek een strop rond de hals." Bij Optima Bank werken 170 mensen vast in dienst, bovenop een groep freelancers. De meeste werknemers zijn in Gent tewerkgesteld, de rest in Waterloo. (Belga)

De Nationale Bank ging vorige week over tot blokkering van de rekeningen bij Optima Bank, om een gelijke behandeling te verzekeren van alle klanten en schuldeisers. Het Garantiefonds werd ingeschakeld om de tegoeden van gedupeerde klanten terug te betalen. Dinsdagavond meldde het bedrijf dat het boeken neerlegt bij de Gentse rechtbank van koophandel. Wanneer het faillissement zal uitgesproken worden, is nog niet duidelijk. "De medewerkers werden de afgelopen dagen op de hoogte gehouden over de inspanningen van de directie om een potentiële doorstart mogelijk te maken en aldus een toekomst voor het bedrijf te verzekeren", melden de vakbonden. "De verslagenheid is dan ook groot onder de medewerkers. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Optima Bank zich in zwaar weer bevond. Onder het personeel heerst dan ook vooral kwaadheid en de indruk dat het bedrijf met het voltallige personeel niet de kansen kreeg van de toeziende overheden die het toekwam." De snelheid waarmee het dossier evolueerde is "uniek in België", stellen de vakbonden. "Op maandag 6 juni spraken we over een gezond bedrijf, acht dagen later legt Optima Bank de boeken neer. Het feit dat de bank vanaf dag één ressorteerde onder de toezichthoudende overheid vergroot de verontwaardiging bij het personeel. De te korte tijdspanne waarbinnen Optima Bank een oplossing moest vinden om een duurzame doorstart uit te werken die zowel een oplossing bood aan spaarder en personeel, bleek een strop rond de hals." Bij Optima Bank werken 170 mensen vast in dienst, bovenop een groep freelancers. De meeste werknemers zijn in Gent tewerkgesteld, de rest in Waterloo. (Belga)